מאמרים בנושא יהדות צפון אפריקה במלחה"ע ה-2

חזרה למרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השניה

 

אביטבול מיכאל, יהודי אלג'יריה, תוניסיה ומארוקו, 1943-1940, פעמים, 28, תשמ"ו (1986), עמ' 106-78.

אברהמי יצחק, יהודי תוניס למן השחרור מהכיבוש הגרמני ועד לביטול הקהילה, שורשים במזרח, קובץ ג', 1991, עמ' 293-273.

מאבקים ותמורות מאי 1943- יולי 1958

אברהמי יצחק, יהודי תוניסיה תחת שלטון וישי והכיבוש הגרמני אוקטובר 1940-מאי 1943, חלק א', שורשים במזרח, ב', 1989, עמ' 436-403.

יחס הממשל והסביבה

אברהמי יצחק, יהודי תוניסיה תחת שלטון וישי והכיבוש הגרמני אוקטובר 1940-מאי 1943, חלק ב', שורשים במזרח, ב', 1989, עמ' 436-403.

מנצף באי ונתיניו היהודים

אברהמי יצחק, קהילות יהודי תוניסיה בימי הכיבוש הגרמני. פעמים, 28, תשמ"ו (1986), עמ' 125-107.

ענייני כספים

אברמסקי-בליי עירית, השפעת מלחמת העולם השנייה על יחסי יהודים-ערבים בלוב ובתוניסיה, חלק א', שורשים במזרח, ג', 1991, עמ' 233-27.

אברמסקי-בליי עירית, השפעת מלחמת העולם השנייה על יחסי יהודים-ערבים בלוב ובתוניסיה, חלק ב', שורשים במזרח, ג', 1991, עמ' 233-27.

בר אשר אבישי, מה נשתנה הלילה הזה מליל תראנת נוף? הגדה די היטליר ממרוקו, פעמים, 115-114, עמ' 196-137.

בר חן אלי, חרם יהודי מרוקו על גרמניה הנאצית 1939-1933, פעמים, 115-114, עמ' 220-197.

הטל אברהם, על גרמניה הנאצית בשירה העממית של יהודי תוניסיה, פעמים, 28, תשמ"ו (1986), עמ' 30-26.

חג'ג' לילוף יעקב, הקשר בין קהילת יהודי תוניס ובין יהודי לוב בתקופת מלחמת העולם השנייה, המכון ללימודים ולמחקר יהדות לוב, 1998.

הכרת תודה ליהודי תוניסיה על סיועם ליהודי לוב במלחה"ע השניה ובהעפלה מלוב דרך תוניס.

יצחק אלי, המיפוי הצבאי העברי במלחמת העולם השנייה- פלוגת המיפוי העברי מס' 524 בצבא הבריטי.

סעדון חיים, בסבך נאמנויות ורצונות: יהודים, תוניסאים וצרפתים בתוניסיה 1948, מקדם ומים ז, עמ' 183-137.

סעדון חיים, 'המרכיב הפלשתיני' בהתפרצויות אלימות בין יהודים לבין מוסלמים בארצות האסלאם, פעמים, 63, עמ' 131-86.

סעדון חיים, כשלוחמים פוגשים קהילות, המפגש בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, עת-מול, 205, עמ' 28-26.

סעדון חיים, שירת הכלות- מגדר, היסטוריה וזיכרון.

פוקס תמר, שוברט בעורף האוייב, עת-מול, 203, עמ' 17-16.

שלג יאיר, המחתרת היהודית הנשכחת, הארץ, ט"ו באייר תש"ע (29.4.2010).

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר