קתדרה 24

תמוז תשמ"ב * יולי 1982

עורכים: יעקב שביט, יורם צפריר, ישראל ברטל

תוכן העניינים

מבוא

מיכאל קוכמן / 'יהוד מדינתא' לאור טביעות 'יהודי'-'פחוא'

עמיקם אלעד / מסורת ערבית קדומה על שוקי ירושלים

 

תעודה

דוד קאסוטו / מקור יהודי-איטלקי מן המאה הי"ח ובעיית המבנה של בתי הכנסת הספרדיים בעיר העתיקה בירושלים

 

דיון: ציפיות משיחיות ויישוב ארץ-ישראל במחצית הראשונה שלה מאה הי"ט

אריה מורגנשטרן / תפיסות משיחיות ויישוב ארץ-ישראל במחצית הראשונה של המאה הי"ט

מנחם פרידמן / לשאלת התפיסה המשיחית של תלמידי הגר"א בעקבות קריאה במקורות

יעקב כ"ץ / על שנת ת"ר כשנה משיחית והשפעתה על פעילות הפרושים לקירוב הגאולה

ישעיה תשבי / על העלייה לארץ-ישראל לשם הקמת השכינה

אריה מורגנשטרן / דברי סיכום

יזהר הירשפלד / בית המגורים הכפרי בהר חברון ומסורת הבניה הארץ ישראלית

אהרן בר-אדון / 'הניב הגלילי' ומיבטאו – פרק בתולדות תחיית העברית בארץ-ישראל

צבי אילן / יצחק אהרן בלום ו'חברת חלוצי עבר הירדן', 1914-1903

נחום גרוס / המדיניות הכלכלית של המימשל הבריטי המנדטורי בארץ-ישראל

 

הארות והערות

צבי גל / לזיהוי מקומה של עפרה אבי-העזרי

זאב ספראי / לעניין מהותו של 'בית המדרש' בארץ-ישראל

אורי שפר / לתולדותיה של בלפוריה

 

לעיון בגליון השלם  לעיון בגליון השלם
הדפסהוסף תגובה
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר