על אודות מכון בן-צבי

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

יעדים


לחקור את קהילות ישראל במזרח: היסטוריה, לשון, ספרות ותרבות.

לפרסם מחקרים בתחומים אלה: מונוגרפיות, קבצים, כתבי-עת וספרים לציבור הרחב.

להפגיש חוקרים ולעודד חילופי ידע ביניהם.

לאסוף תיעוד: מסמכים, כתבי יד, ספרים, תצלומים ועדויות בכל תחומי ההתעניינות של המכון.

להנחיל את תכני המחקר לציבור הרחב באמצעות קורסים, כינוסים, ימי עיון ומערכת החינוך בישראל.


צוות המכון
 

ראשת המכון: פרופ' עפרה תירוש-בקר 


סגן ראש המכון: ד"ר חנן חריף hanan@ybz.org.il

מזכירה אקדמית: ד"ר יהודית לובנשטיין-ויצטוםbzi@ybz.org.il
 

רכזת מנהלה: אפרת אבן mbz@ybz.org.il

אתר האינטרנט דיגיטציה והזנת תוכן: יהודה קרניאל yehudak@ybz.org.il

כתובת: רחוב אברבנאל 12 רחביה,  ת"ד 7660, ירושלים 91076

טלפון: 02-5398844

פקס': 02-5612329

דואר אלקטרוני: mbz@ybz.org.il

 

חברי הוועד המנהל

 

יו"ר הוועד המנהל: יו"ר הוועד המנהל של יד יצחק בן-צבי

מר אריה אזולאי

 

פרופ' משה אידל - יו"ר הוועדה האקדמית

 

מר יעקב יניב - מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

        

פרופ' דוד קאסוטו

 
דיקן הפקולטה למדעי הרוח

פרופ' עפרה תירוש-בקר - ראשת מכון בן-צבי

 

חברי הוועדה האקדמית

 

פרופ' משה אידל –  יו"ר

 

פרופ' עמיקם אלעד

 

פרופ' עפרה תירוש-בקר - ראשת מכון בן-צבי

 

פרופ' יוסף הקר

 

פרופ' גדעון שלח - ראש המכון ללימודי אסיה ואפריקה

 

פרופ' אלי לדרהנדלר - נציג הדיקן לפקולטה למדעי הרוח

  

מר יעקב יניב – מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

 
פרופ' שרה סטרומזה

 

פרופ' מיכאל סגל - ראש המכון למדעי הרוח

 

פרופ' ירון הראל

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share

מכון בן-צבי

מכון בן-צבי הוא מכון המחקר הוותיק בעולם העוסק ביהודי ספרד ויהודי ארצות האסלאם.
המכון עורך כינוסים וימי עיון ומוציא לאור ספרים וכתבי-עת העוסקים בתולדות יהודי המזרח, בספרותם וביצירותיהם.
יצחק בן-צבי, לימים הנשיא השני של מדינת ישראל, הקים את המכון לחקר קהילות ישראל במזרח בשנת 1947. מכון בן-צבי הוא חלק מן האוניברסיטה העברית בירושלים, והוא שותף ליד יצחק בן-צבי.