פעמים: רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח

          עורך: אבריאל בר-לבב                                                           עורך משנה: יאיר עדיאל                         
תוכן העניינים
הפעם בפעמים

יוסף שיטרית
פולמוס דתי והמצאת היסטוריה יהודית: עיון בכרוניקה על ממלכה יהודית אגדית בעמק דרעא
(מרוקו) וההדרת גרסאות של הכרוניקה.
דוד גד'ג
מגילת איכה על חורבן יהודי אירופה לרב פנחס יוסף תאומים: עיון בקינה אשכנזית
על השואה שנכתבה במרוקו
יוסף מרדכי דובאוויק
רב יהודה ב"ר יוסף ראש כלה: מחולל שינויים בקהילת קירואן
אסף אשכנזי
האביר מסלוניקי? מספר הארות על אמאדיש די גאולא
בועז הוס
כתאב אל אדרא זוטא מתרגם בל ערבי פי בלד פונא יע"א: קבלה ותאוסופיה בהודו
בשלהי המאה התשע עשרה
שלמה א' גליסברג
בית הספר הרבני באלג'יר (1961-1948)
סיריל אסלנוב
אנדרה שוראקי ושורשיו האלג'יראיים
סיון נבון-שובל
בין מזרח למערב: ציורי הקיר בבתי הכנסת בכותאיסי

תעודה
משה עובדיה
ר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו מטעם כוללות ק"ק המערביים בירושלים לפורטוגל
ולאמריקה הלטינית (1906)

פרס בן-צבי תשע"ו

תקצירים בערבית

תקצירים באנגלית
פתח דבר
תעתיקים
מבוא
המסגרת ההיסטוריוגרפית ספר הפרוטוקולים של החונטה

פרק א
אירופה ומרוקו במאה התשע עשרה: הרקע ההיסטורי להתהוות החונטה

פרק ב
ליברו די אקטאס די לה חונטה: החונטה מבעד לספרה

פרק ג
לחקות את מצבן הטוב של קהילות אחינו מאירופה: הבנייתה של הזיקה לאירופה
סיכום ומסקנות
קיצורים ביבליוגרפיים
נספחים
תקציר
תוכן אנגלי

רשימת הנושאים של חוברות פעמים

מגליון 1 עד 102

פעמים גליון 139-140

פעמים גליון 138

פעמים גליון 137

פעמים גליון 136

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו