מארכיון התמונות

לוגו ארכיון התמונותארכיון התמונות לתולדות ארץ ישראל, ירושלים וקהילות ישראל במזרח, ע"ש שושנה ואשר הלוי.
© כל התמונות המוצגות באתר זה מוגנות בזכויות יוצרים.
אין לעשות כל שימוש ללא רשות מארכיון התמונות, יד בן-צבי.

בארכיון התמונות של יד בן-צבי ישנו מספר רב של תמונות מארכיונים ומאוספים פרטיים.
התמונות נסרקות ומקוטלגות על מנת לאפשר צפיה בהן ומחקר.
בעתיד יועלו כל התמונות לאתר האינטרנט על מנת לאפשר צפיה בהן לכל המתעניין.
כרגע באתר תמונות ממספר אוספים.
צפיה מהנה

אודות הארכיון ופרויקטים נוספים

צריף בן-צבי

אדריכלות

אלבומים משפחתיים

אנשים

אירועים היסטוריים

אתרים וחפירות ארכיאולוגיות

ביטחון וצבא

ירושלים