הספריה החדשה ביד בן-צבי הספריה ביד בן צבי הספריה הספריה הספריה

ספרים חדשים נובמבר- דצמבר 2015

ספרים חדשים נובמבר- דצמבר  2015

 

אוניברסיטת בר-אילן : השלוחות והשפעתן על מפת האקדמיה בישראל / תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך, תשע"ה 2015.

איפכא מסתברא : סיכום סדנה בנושא ה"בקרה וחשיבה מאתגרת / [מכבים] : אפי מלצר, תשע"ה 2015.

אלבז, שגיא דעת מיעוט בעיתונות העברית : ייצוג האוכלוסיה הערבית במרחב ציבורי משתנה / תל-אביב : דיונון, 2013.

אלדר, אילן לתולדות תורת הלשון העברית בימי הביניים : האסכולה האנדלוסית / ירושלים : האקדמיה ללשון העברית, תשע"ד 2014.

אלדר, נעמי אלבום גוש קטיף / ניצן : מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, תשע"ה 2015.

אלקים, אברהם המסע לקץ הימין : בשורת הגאולה השבתאית למשורר משה בן גדעון אבודינטי / לוס אנג'לס : הוצאת כרוב, תשע"ד 2014.

אמנות רחוב בישראל / תל אביב : מוזיאון תל אביב לאמנות, 2011.

אריאן, עופר ישראל ומדינת הרווחה / ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ו 2015.

ארקין, אחיעזר לתולדות פולמוס שמיטת תרמ"ט. / מזכרת בתיה : "ציוני דרך", מרכז סיור ולימוד, תשע"ה .

ארשבסקי, זויה בנייה יהודית בסמרקנד : ביתו של רפאל אברמוב / ירושלים : מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תשע"ו 2015.

בן צבי, טובה המיית הלב : שנים ראשונות בארץ 1946-1952 / [תל אביב] : צבעונים, 2014.

בנאי, רפי הארץ המובטחת : רציפות הישוב היהודי בארץ-ישראל : יחידת לימוד בהוראת ישראל / [ירושלים] : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה - ההסתדרות הציונית העולמית, [תשמ"ח].

בן-ארי, דגנית (זמורה) יחס העיתונות למאבק המחתרות / [ח.מ. : חמו"ל], תש"ס 1999.

בן-תור, אמנון חצור : מטרופולין כנענית ועיר ישראלית / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ה 2015.

בר-יושפט, רן טסתי לדבר על ישראל / אשקלון : סלע מאיר, תשע"ה 2015.

ברקאי, אבירם משק כנפי הטעות : מסע עם האלוף זעירא אל מקורות הערכת המודיעין טרום מלחמת יום הכיפורים / [מכבים] : אפי מלצר, תשע"ה 2014.

בשארי, יוסף צבייה לצבי : תולדות משפחת בשארי ויהודי נגד-אלמלאחי ויומן חייהם של צביה ויוסף בשארי / [ח.מ. : המשפחה], תשס"ח.

גגין, מלכה הביטוי החזותי של "עם לוחם" בקריקטורות בעת מלחמת העצמאות / ירושלים : [מוציא לאור לא ידוע], 2015.

גולדברג, צפריר "את חושבת שלהקשיב לגרסה שלנו... זה עוזר?" : השפעת גישות שונות להוראת ההיסטוריה על ניהול דיון דו-לאומי אודות הסכסוך היהודי-ערבי / רמת-אביב : אוניברסיטת תל אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 2013.

גולדשטין, אמיר דרך רבת פנים : ציונותו של זאב ז'בוטינסקי לנוכח האנטישמיות / קריית שדה-בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, תשע"ה, 2015.

גורדיס, דניאל מנחם בגין : המאבק על נשמתה של ישראל / ירושלים : כתר, 2015.

גלבוע, עמוס ידיעת זהב מודיעינית שהוחמצה : סיפור פרשייה מודיעינית נשכחת, חמישה באוקטובר 1973 / [מכבים] : אפי מלצר, תשע"ה 2015.

ג'מאל, אמל הנכבה הפלסטינית בציבוריות הישראלית : על תצורות ההתכחשות והאחריות / נצרת : אעלאם, 2014.

גרי, פנינה, - סיפור אהבה ארץ ישראלי / ירושלים : שוקן, תשע"ה 2015.

דיינר, חסיה ר' יהודי ארצות הברית 1654-2000 / חיפה : אוניברסיטת חיפה, 2015.

הדגלים של שמחת תורה : מן האמנות היהודית העממית לתרבות העברית-ישראלית / תל אביב : מוזיאון ארץ-ישראל, תשע"ב 2012.

דגני, יפה, זכרון דגנים : יפה, מנחם ודוד דגני / [טירת צבי : חמו"ל, תשע"א?].

הדים ל"משק כנפי הטעות" לאבירם ברקאי : תגובות למסע עם האלוף זעירא אל מקורות הערכת המודיעין טרום מלחמת יום הכיפורים / [מכבים] : אפי מלצר, תשע"ו 2015.

הייק, דרורה כפר גלעדי - שער עלייה : ההעפלה היבשתית מגבול הצפון 1919-1946 / [מכבים] : אפי מלצר, 2015.

הימן, גדי, סופה של ידידות מופלאה : יחסי ישראל-צרפת בתקופת נשיאותו של דה גול, 1958-1967 / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשע"ה 2015.

ובמן, אסתר, - מאמפתיה להכחשה : תגובות לשואה בעולם הערבי / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשע"ה 2015.

ובר, שאול הקרב על גבעת התחמושת : רקוויאם לגבעה נעלמה / ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015.

וינקלר, און מאחורי המספרים : דמוגרפיה פוליטית בישראל / חיפה : קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, 2015.

ויס, צחי, - קיצוץ בנטיעות : עבודת השכינה בעולמה של ספרות הקבלה המוקדמת / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשע"ו 2015.

וסרמן, נאוה- מימי לא קראתי לאשתי : זוגיות בחסידות גור / קרית שדה-בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ו 2015.

זעירא, מוטי, פועם ונפעם / ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015.

זקוביץ, יאיר, - המילון המקראי הסמוי מן העין / ירושלים : כרמל, תשע"ד 2014.

חכמי הספרדים במבחן הדין, השכל והזמן : שיעורים לבתי מדרש / ירושלים : אבי חי, תשע"א.

חת, מאיר, הבנקאות הישראלית במנהרת הזמן 1965-2012 / ירושלים : ר. מס, 2015.

טוטנאור, אור עזר כנגדה : האופוזיציה בכנסת ישראל / ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ג 2013.

יבנה, ליאור חקירה לכאורה : כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים / תל אביב : יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, תשע"א 2011.

יבנה, ליאור חריגים : העמדה לדין של חיילי צה"ל באינתיפאדה השנייה ולאחריה, 2000-2007 / תל אביב : יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, 2008.

יעקבי, חיים, - כאן לא אפריקה : גבולות, טריטוריה, זהות / ירושלים : מכון ון ליר ;, תשע"ה 2015.

יערי, אליעזר מעבר להרי החושך / [הרצליה] : אלבטרוס, 2015.

לוין, איתמר קאפו באלנבי : העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע לנאצים / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ו 2015.

ליבר, אילת אימוץ אתר היסטורי בסביבת בי"ס : חוברת למורה ולמדריך / [מקווה ישראל] : המועצה לשימור אתרים, תשס"ז 2007.

מאפייני פריסת המורים בבתי-הספר ומדיניות העדפה מתקנת / ירושלים : מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, תשס"ח 2008.

מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו :(2010 : מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו לזכר אברהם אלוני : הכנס ה-12, תל-חי, טז בתמוז - יז בתמוז תש"ע, 28-29.6.2010 / תל-חי : המכללה האקדמית תל-חי, 2010.

מיטליס, יצחק פרשת דרכים : מבט ארכאולוגי וגאוגרפי בפרשיות השבוע / ירושלים : מגיד, תשע"ה 2014.

מינקוביץ', ברוך- ההמלצה - גזר דין מוות : סיפורו של ציוני / [רמת גן] : ב. מינקוביץ, [תשע"א?].

מכתשים, מפעלים כימיים (רמת חובב) מכתשים - יובל / [באר שבע] : מי ומה - תקשורת מקומית, 2005.

מס, אפרת, - יעל - לוחמת המוסד בביירות / [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד, 2015.

מעוז, דניאל נוער ובוגרי משגב לאן? : 30 שנה אחרי הקמת המצפים הראשונים בגליל / [תל-אביב] : מרכז המחקר - המכללה לביטחון לאומי, 2009.

מרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכי מנהגי בית כנסת : ע"ש זוהר מיכל הי"ד, חומת שמואל ירטשלים ת"ו / ירושלים : [מוציא לאור לא ידוע], תשע"ה.

משפחות הפרדס : תולדות אגד משפחות קשורות שראו בפרדס יסוד לעצמאות כלכלית / תל אביב : קרן פרומקין וקרן סטרכילביץ, תשס"ז.

מתחם בית הכנסת ובית זינאתי בפקיעין / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ו 2015.

נג'רה, ישראל בן משה,1555?-1625? ישראל נג'ארה - שירים / תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ה 2015.

נויברגר, בנימין, - הדמוקרטיה הישראלית והמיעוט הערבי / רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ו 2015.

נחום, אביעד חוות הלימוד לנערות בתלפיות 1928-1948 / [מקום הוצאה לא ידוע : מוציא לאור לא ידוע, 2015].

נחמיאס, אלי- ימי ההסתדרות : דרכה של ההסתדרות מראשיתה ועד היום / חיפה : דוכיפת, תשע"ה 2015.

סדר חדש : חגי העומר בקיבוץ / ירושלים : בית אבי חי, 2013.

סודיט שרון, אליעזר1925-2011 "קבצן" : גורלו של לוחם במחתרת ובחשאי / [ח.מ. : א. סודיט, תשע"ב?].

ספרות ומעמד : לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה / תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 2014.

עזתי, אהרן, - לפקודה תמיד אנחנו? : התנועות הקיבוציות והצבא, 1957-1948 / רמת-אפעל : יד טבנקין, תשע"ה 2015.

עיר-תעשיה / תל אביב : רסלינג, 2014.

עמית, עירית חצר הקיבוץ - ערכים ונכסים / רמת אפעל : יד טבנקין, תשע"ה 2014.

ענב, שמואל בדרכי שלי / [סביון : חמו"ל], 2013.

ענבר, אפרים, - מלחמת עזה 2014 - סיכום ראשוני / רמת גן : מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן, 2014.

פוקס, משה, - הסיוע המדיני של הציבור היהודי המאורגן בארצות הברית למען ישראל, 1963-1943 : ניתוח היסטורי / [ירושלים] : [מוציא לאור לא ידוע], תשע"ה 2015.

פז, אבירם יציאת מצרים - בימים ההם, בזמן הזה : מבחר הגדות פסח נדירות משנות ה-40, מאוסף המחבר / קיבוץ דליה : הוצאת מערכת, תשע"ה 2015.

פז-שינגולד, בתיה, - בתיה הקטנה : סיפור חיים / תל אביב : דבי אופקים, תש"ע 2009.

פרויקטים בשימור המורשת הארכאולוגית 2013-2015 / ירושלים : רשות העתיקות, 2015.

פרומן, מנחם שחקי ארץ : שלום, עם, אדמה / תל-אביב : משכל, 2014.

פרנק, אברהם על כתפיהם : עולמם הפוליטי של מנהלי בתי הספר בישראל בעשור השני של המאה ה-21 / תל אביב : רסלינג, 2014.

פרץ, יוסף בן מיכאל תורת מראכש - על התורה : שופריה דיוסף : נושאי הרי"ח : לדוד להזכיר : כתבי רבי אברהם אזולאי : פני משה / [ירושלים] : מכון פי ישרים, תשע"ה.

צדוק, יונה מפתגמי בית אמא / מקום מוציא לאור לא ידוע] : מוציא לאור לא ידוע], תשע"ה 2015.

צוקרמן, יפה מאבקם של הקנאים ברב קוק : אידיאולוגיה או פוליטיקה / [רמת גן : חמו"ל], תשס"ו.

צור, יעקב, - מן הים עד המדבר : טבנקין והקיבוץ המאוחד באמונה ובמאבק לשלמות הארץ / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשנ"ו 2015.

צחור, יגאל - שיח חולמים / ירושלים : כרמל, תשע"ו 2015.

קהן, אבינועם מרנן : חייהם ופועלם של שישה אדירי תורה מחכמי הספרדים / ירושלים : מכון בני יששכר, תשע"ה.

קידר, ניר בן גוריון והחוקה : חוקתיות, משפט ודמוקרטיה במשנתו של ראש הממשלה הראשון / אור יהודה : כנרת, זמורה-ביתן, דביר, תשע"ה 2015.

קרניאל, יובל, - דמוקרטיה תקשורת ופוליטיקה בבית המשפט העליון : גבולות חופש הביטוי של פלסטינים בישראל בתקופת האינתיפאדה השנייה / תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, 2006.

קשני, ראובן,- היהודים בפינלנד : סיפור ותמונה / ירושלים : [ר. קשאני], תשס"ו 2006.

רובין, עוזי ההגנה האקטיבית של ישראל במבצע "צוק איתן" / רמת גן : מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן, 2015.

רז, אדם המאבק על הפצצה / ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015.

שואף, רם חאן כפר אוריה סקר ותיעוד / [ירושלים] : רשות העתיקות, 2006.

שלוש יריות ועשרים שנה : הרהורים על הפסיפס הישראלי / תל אביב : עם עובד, מרכז יצחק רבין, 2015.

שלח, עופר האומץ לנצח : מדיניות בטחון לישראל / תל-אביב : ידיעות אחרונות, 2015.

שמגר, מאיר- תם ולא נשלם : פרקי חיים / תל אביב : משכל, 2015.

שנאן, אביגדור- אלפי שנאן : מבחר מאמרים ותגובות תלמידים / תל אביב : משכל, תשע"ד 2014.

שנידר, שמואל ברנר והיהדות / ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015.

שפר, גבריאל "למען ציון לא אחשה"? : יחס יהדות התפוצה לירושלים / תל-אביב : אוניברסיטת תל אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 2012.

שרגאי, נדב ירושלים - אשליית החלוקה : חלופה להיפרדות משכונות ערביות : התמודדות אחרת עם הבעיה הדמוגרפית / ירושלים : המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, 2015.

ששון, מרדכי משה משלים וסיפורים : מספר קול ששון בצרוף מבוא, מקורות, ולוח ראשי תבות / תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשע"ה 2015.

תל-אביב-יפו - אלבום שנת המאה / תל-אביב : מנהלת שנת המאה של תל-אביב-יפו, [תש"ע] 2010.

תש"ח ואילך : מחקרים של האסכולה הירושלמית על מלחמה, צבא וחברה / בן שמן : מודן, 2015.

[מאג'אר, דוד חי] - ספר קורות משפחה : אוטוביוגרפיה של ספרדי בן היישוב הישן - חייל, תלמיד חכם ומחבר בעת חילופי תקופות / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ו 2015.

< ancient pottery of Israel and its neighbors : from the Iron Age through the Hellenistic Period / Jerusalem : Israel Exploration society, 2015.

Aloni, Udi What does a Jew want? : on binationalism and other specters / New York : Columbia University Press, c2011.

Alroey, Gur An unpromising land : Jewish migration to Palestine in the early twentieth century / Stanford, California : Stanford University Press, [2014].

Arend, Paul den Guide to the Jewish Ghetto in Rome : the places, the history and the life of Roman Jews / Meerweg, Haren, the Betherlands : VandiDesighn, 2015.

Bali, Rıfat N., Ümit Kıvanç'a cevap : Birikim dergisinin yayınlamayı reddettiği makalenin öyküsü / Galatasaray, İstanbul, 2005.

Bora, Siren Bir Semt Bir Bina : Karataş Hastanesi ve Çevresinde Yahudi İzleri / Izmir : Izmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2015.

Borowski, Oded Lahav III : the Iron Age II cemetery at Tell Halif (Site 72) / Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns, 2013.

Cohen, Ariel Obama's best friend? : the alarming evolution of US-Turkish relations / Ramat Gan : Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 2013.

Cohen, Erik Jewish youth around the world, 1990-2010 : social identity and values in a comparative approach / Leiden, the Netherlands : Brill, [2014] Boston :.

David, Abraham De Venecia a Tierra Santa : el viaje de rabí Mošeh Basola, 1521-1523 / Granada : Editorial Universidad de Granada, 2015.

Diamond, James Arthur Maimonides and the shaping of the Jewish Canon / New York : Cambridge University Press, 2014.

Elönü, Hüseyin Serkan. Haim Nahum : Siyonizm ̇ideali̇ Peşinde Koşan Bir Hahambaşı. İstanbul : Küresel Kitap, 2015.

Estudios sefardíes dedicados a la memoria de Iacob M. Hassán (Z"L) / Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas ; Fundación San Millán de la Cogolla ; Asociación Amigos del Museo Sefardí de Toledo ; Centro Naime y Yehoshua Salti, 2011.

Faierstein, Morris M. Jewish customs of kabbalistic origin : their history and practice / Boston : Academic Studies Press, 2013.

Fisch, Harold Jerusalem and Albion : the Hebraic factor in seventeenth-century literature / London : Routledge & Kegan Paul, 1964.

Fritz, Volkmar The emergence of Israel in the twelfth and eleventh centuries B.C.E. / Atlanta : Society of Biblical Literature, c2011.

Glick, Caroline B. The Israeli solution : a one-state plan for peace in the Middle East / New York : Crown Forum, 2014.

Goldscheider, Calvin Israeli society in the twenty-first century : immigration, inequality, and religious conflict / Waltham, Massachusetts : Brandeis University Press, 2015.

Güleryüz, Naim Türk Yahudi basını tarihi : süreli yayınlar / Teşvikiye, İstanbul : Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın, 2015.

Handbook of Jewish languages / Leiden : Brill, 2015.

Hebrew University of Jerusalem Inspiring a nation : the President's report 2007/2008 / Jerusalem : Hebrew University, 2008.

Israel Garzón, Jacobo Los judios de Tetuán / Madrid : Hebraica Ediciones, 2005.

Israeli feminist scholarship : gender, Zionism, and difference / Austin : University of Texas Press, 2014.

Japheth ben Ali,10th cent. The Arabic translation and commentary of Yefet ben 'Eli the Karaite on the Book of Joshua / Leiden : Brill, [2015].

Kårtveit, Bård Helge Dilemmas of attachment : identity and belonging among Palestinian Christians / Leiden : Brill, [2014].

Kaufman, Asher Contested frontiers in the Syria-Lebanon-Israel region : cartography, sovereignty, and conflict / Washington, D.C. : Woodrow Wilson Center Press ;, [2014].

Kohen, Roz Konstantinopol Djudyo : una koleksyon de konsejas i fotografias = Jewish Constantinople : a collection of stories and photographs / Istanbul : Libra Kitap, 2015.

Koller, Aaron J- Esther in ancient Jewish thought / Cambridge ; : Cambridge University Press, 2014.

Lavie, Smadar Wrapped in the flag of Israel : Mizrahi single mothers and bureaucratic torture / New York : Berghahn Books, 2014.

Lee, Robert Deemer, Religion and politics in the Middle East : identity, ideology, institutions, and attitudes / Boulder : Westview Press, [2014].

Levin, Zeev Collectivization and social engineering : Soviet administration and the Jews of Uzbekistan, 1917-1939 / Leiden ; : Brill, 2015. Boston :.

Levinson, Rose L, Death of a Holy Land : reflections in contemporary Israeli fiction / Lanham : Lexington Books, [2013].

Liebermann, Guido Ariel La psychanalyse en Palestine, 1918-1948 : aux origines du mouvement analytique israélien / Paris : Campagne première ;, 2012. Société de psychanalyse freudienne,.

Meir, Dafna Ancient synagogues of the Golan / Jerusalem : Yad Izhak Ben-Zvi, 2015.

Molavi, Shourideh C. Stateless citizenship : the Palestinian-Arab citizens of Israel / Leiden : Brill, 2013.

Moses, Nissim Bene Israel of India : heritage and customs, including distinguished personalities of Indian Jewish communities / [Mumbai, India] : Ralphy Jhirad ;, [after 2014]. Bene Israel Heritage Museum & Genealogical Research Center,.

Navon, Emmanuel, The victory of Zionism : reclaiming the narrative about Israel's domestic, regional, and international challenges / Lexington, KY : [Publisher not identified, 2014].

Noonan, F. Thomas The road to Jerusalem : pilgrimage and travel in the age of discovery / Philadelphia : University of Pennsylvania Press in association with the Library of Congress, c2007.

O'Callaghan, Joseph F. The last crusade in the West : Castile and the conquest of Granada / Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2014.

Oren, Michael B. Ally : my journey across the American-Israeli divide / New York : Random House, [2015].

Rubin, Barry M., Nazis, Islamists, and the making of the modern Middle East / New Haven : Yale University Press, [2014].

Schaposchnik, Ana E., The Lima Inquisition : the plight of crypto-Jews in seventeenth-century Peru / Madison, Wisconsin : The University of Wisconsin Press, [2015].

Shavit, Ari My promised land / New York : Spiegel & Grau, ©2013.

Simonsohn, Shlomo The Jews of Italy : antiquity / Leiden ; : Brill, [2014]. Boston :.

Şimşir, Bilâl N. Türk Yahudiler : Avrupa Irkçılarında Karşı Türkiye'nin Mücadelesi / Ankara : Bilgi Yayınevi, 2010.

Stein, Sarah Abrevaya. Saharan Jews and the fate of French Algeria / Chicago : University of Chicago Press, 2014.

Tashev, Spas The deportation of the Jews from Vardar Macedonia and the Aegean region : facts and myths / Sofia : Macedonian Scientific Institute., 2012.

The crusader world / London ; : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.

The Jewish-Greek tradition in antiquity and the Byzantine Empire / New York : Cambridge University Press, 2014.

Toward an anthropology of nation building and unbuilding in Israel / Lincoln : University of Nebraska Press, 2015.

Töyrylä, Hannu Abraham Bar Hiyya on time, history, exile and redemption : an analysis of Megillat ha-Megalleh / Leiden ; : Brill, [2014]. Boston :.

Tsarfat : mutations de l'identité juive à l'époque moderne et contemporaine / Ramat Gan : Bar Ilan University, 2014.

Ulrichsen, Kristian The First World War in the Middle East / London : Hurst & Company, 2014.

Weiss, Erica, Conscientious objectors in Israel : citizenship, sacrifice, trials of fealty / Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2014.

 

 

 

 

ספרים ישנים, שהם חדשים בספרייה, שקוטלגו בחודשים

נובמבר-דצמבר 2015

 

 

 

אברם, חיים מלון הולנדי-עברי : עם נטיות השמות / Amsterdam : E. Mozes, 1936 5696.

אהרון. [גונן : הקיבוץ], 1983.

אופלטקה, יצחק פרי יצחק : [ על הש"ס : שרידים מכ"י ... כולל חידושים ...] / [ירושלים] : [דפוס מ. שענבוים עץ הדר את וויס], [תרס"ט].

אור-אל, טליה חינוך לתודעה יהודית : על פי "דברי הכנסת" 1948-1966 / [רמת-גן : חמו"ל], 1998 תשנ"ח.

אלדור, רפאל התירות / [ירושלים] : מרכז ההסברה - שירות הפרסומים, תשל"ו

ביריה : לקט מאמרים ורשימות. ירושלים : המחלקה לעניני הנוער - המדור הדתי של הנהלת ההסתדרות הציונית וההנהלה הארצית של בני עקיבא, תש"ו.

בלס, שמעון הספרות הערבית בצל המלחמה / [תל אביב] : עם עובד, תשל"ח.

ברנר, יוסף חיים, שלשה ספורים : עם הקדמה, נתוח ספרותי, באורים והערות מאת פסח ליפובצקי / תל-אביב : המרכז לתרבות, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, תש"ז.

ברסלבי, יוסף, עקבה : (מפרץ אילת וערבתו) / תל-אביב : מרכז החבל הימי לישראל, תש"ח 1948.

גרין, רעות דרכו של אליעזר בן יהודה כמחנך / [רמת גן : חמו"ל], תשס"ד 2003.

גרף, אורי משק המים בנגב : תחזית הביקוש, פוטנציאל ההיצע והפעולות הנדרשות לביצוע / באר שבע : הרשות לפתוח הנגב, 2001.

דורון, אביבה להתראות נפלאות שיר / : המשורר ושירו בספרד הנוצרית. / [חסר מקום הוצאה : חסר מוציא לאור, אחרי 2002].

דותן, נעמה נגב תור : מדריך לתיירות ולטיולים בנגב אביב - קיץ 2001 / באר שבע : נגב תור, 2001.

דן גלברט : 2000-1918 / ירושלים : [חמו"ל], 2002.

הורן, אליסטר- מלחמה פראית לשלום : מלחמת אלג'יריה [1954-1962] / [תל-אביב] : מערכות, תשמ"ט 1989.

הלפרין, ירמיהו,1901-1962 תוהו ובוהו / הלל : [1946?].

הלפרין, לורנס תיאור מסוף תעבורה ונוסעים : חנייה, מתקני שירותים, כיכר ציבורת ואיזור מגורים ברובע היהודי / [ח"מ : חמו"ל], 1979.

הרטל, משה צפון הגולן : הסקר הארכיאולוגי כמקור לתולדות האיזור / קצרין : אגף העתיקות והמוזיאונים, משרד החינוך והתרבות, תשמ"ט.

השתלמות איזור יהודה : שפלת יהודה וצפון הנגב / [ח.מ.] : פיקוד המרכז, חינוך, 1993.

ויס, דורון שבי ציון 1937-1948 - הקמת המושב השיתופי / [רמת-גן : חמו"ל], תשנ"ו.

ורדי, דינה, - שער הדיאלוג : מפגש עם נזירות וכמרים קתוליים באושוויץ / תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2001.

ורהפטיג, ינון פרקים במאבק על השבת 1918-1948 / [רמת-גן : חמו"ל], תשס"ה 2005.

זבולון המר ז"ל : תרצ"ו-תשנ"ח, 1936-1998 : שלושים למותו / [ירושלים] : משרד החינוך, התרבות והספורט, מינהל חברה ונוער, תשנ"ח 1998.

זכרון יעקב המועצה המקומית זכרון יעקב : חוברת מוקדשת למלאת 85 שנה לזכרון יעקב (תרמ"ב-תשכ"ז) / [חיפה] : [המועצה המקומית זכרון יעקב], תשכ"ח [1967].

זכריה, שבתי שכונות בירושלים / ירושלים : עירית ירושלים, האגף לתרבות, המחלקה לתרבות תורנית, תשנ"ב 1991.

חברת רחובות הבוכרים, ירושלים חשבון הכנסה והוצאה אשר לחברת רחובות בוכארים... / ירושלם : החברה, תרצ"א.

חיבי, אהרן יהדות חצי-האי-ערב והאסלאם : פרקי מחקר / ירושלים : א' חייבי, תשנ"ה 1995.

חמישה מסלולי סיורים ב"פרוזדור ירושלים" / ירושלים : תנועת המורים למען קרן קימת לישראל בשיתוף עם מכון ירושלים ללימודי הסביבה, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, תשנ"ב 1992.

חן, עובדיה ספר חכמי זרזיס : קווי אור לדמותם של שלושת המלכים ... הגאון רבי שלום הכהן ... בגאון רבי יוסף בוכריץ ... הגאון רבי דוד הכהן יהונתן / עטרת : מכון שרי זבולון, [201-?].

יד יצחק בן-צבי, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה :(1986 : בית הורדוס : תקצירי הרצאות בכנס חוקרים, חיפה, כט באדר ב'-א בניסן תשמ"ו, 9-10 באפריל 1986 / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, תשמ"ו 1986.

ידיעות אחרונות (עתון) [סיפור הציונות]. [תל אביב] : ידיעות אחרונות, [1978?].

ישראל - ארבעים שנה ותערוכה : תערוכת ה-40 למדינת ישראל. [ח.מ.] : טל-אם הפקות, 1988.

ישראל.מנהל ההסברה דפי סיור : מאזור מרשה לחל בית מירסים, מ"דרך הערבה" ו"מעלה העקרבים הרומי" עד עין ירקעם, מאזור שבטה עד בארותיים / ירושלים : מרכז ההסברה והחברה הממשלתית לתיירות - משרד ראש הממשלה, .1963.

ישראל.צה"ל.מטכ"ל.ענף תורה והדרכה השומרון - מערך סיור / [ח"מ] : קצין חינוך ראשי, ענף תורת הדרכה, תשל"ח 1978.

ישראל.צה"ל.מטכ"ל.קצין חנוך ראשי מערב השומרון : אתרים ומסלולים, תיירים וחוקרים, מורשת קרב / [ח"מ] : קצין חינוך ראשי, ענף הסברה, בה"ד חינוך, מדור ידיעת הארץ, היחידה להדרכת ידיעת הארץ, תשל"ח 1978.

ישראל.צה"ל.מטכ"ל.קצין חנוך ראשי נתיב השיירות / [ח"מ] : קצין חינוך ראשי, ענף תוה"ד, ענף השכלה, מדור ידיה"א, מדור תורת הוראה, תשל"ח 1978.

ישראל.צה"ל.מטכ"ל.קצין חנוך ראשי ספר החינוך - יסודות הפעולה המקצועית של החינוך בצה"ל / [ישראל] : חיל החינוך - מדור אמצעי המחשה, תשמ"ט 1988.

מודריק, עודד שפיטה צבאית / תל-אביב] : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשנ"ג 1993.

מטרות התכנית - עקרונות התכנית : מתוך דו"ח תכנית אב ירושלים 1968. [ירושלים : עיריית ירושלים], 1971

מלחמת העצמאות - מרחב דרום / [תל-אביב] : מפקדת פיקוד גדנ"ע, חינוך, תשי"ט.

מתוך ילקוט הצד : שירים ופזמונות : 7 שנים לפלמ"ח ניסן תש"א-ניסן תש"ח. [תל-אביב] : [מוציא לאור לא ידוע], [תש"ח

נהרי, יניב קיבוץ ג' : תולדות הקבוצה שהקימה את קיבוץ גבעת חיים /רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 2002

סיפורי מעין : גילגולן של אגדות המקום / מעין ברוך : מעין ברוך, תשמ"ח 1987.

סנגוינטי, אברהם ישמעאל חי איגרות המסע לרבנו חיים ן' עטר /

סעד, אסתר חיי יום יום של נשים בירושלים במאה ה-19 / רמת גן : [חמו"ל], [1995?].

ספורי צמחים ואתרים : קובץ אגדות, ספורים ומראי מקום על צמחי ארצנו ואזורים שונים / [ח.מ.] : פיקוד המרכז, חינוך, מדור מוריה, [199?].

ספיב, מיכאל תבשילי יהודי בוכארה / תל-אביב : ברית יוצאי בוכרה, 1997.

עם שלם, ענת (ביטון) ספרי זכרונות מתקופת עליה ראשונה / [ח.מ. : חמו"ל  1990?].

ענתבי, שמעון הסבא המחייך נשאר במצרים / [חיפה] : ש' ענתבי, 1993.

פיתוח הגליל ואיכלוסו / ירושלים : מרכז ההסברה, 1963.

פלאח, סלמאן חמוד, - סיפורי עם דרוזיים : שלושים אגדות ומעשיות רשומות בישראל מן המסורת שבעל פה, בליווי מבואות, הערות ומפתחות / ירושלים : המרכז לחקר הפולקלור - האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ח 1978.

פלישה ובלימתה : בעקבות לוחמי תש"מ בדרום / [ח.מ.] : פיקוד המרכז, חינוך, 1993.

קסוטו, נעמי עיצוב בתי כנסת בארץ ישראל : אמנות וסמל / ירושלים : מעלות, תש"ן.

רוזנטל, אסנת סמל האצ"ל כמשקף תפיסת עולם / [רמת-גן : חמו"ל], תשס"א.

רומיאני, מירה מנחמיה - ימי בראשית / רמת גן : [חמו"ל], תש"ס 2000.

שושני, אורית הפריצה לכלא עכו / רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה ללימודי ארץ ישראל, 2000.

שביד, אליעזר, הכרת העם היהודי בחנוך בישראל / ירושלים : המכון ליהדות זמננו, מדור שפרינצק, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ג.

שירת הבונים הראשונים במולדת בנין ארצנו הקדושה : קובץ שירים על שיבת ישראל לארצו : ציורים, רשימות וקטעי-זכרונות מעיתונים / תל אביב : י' סגל, [תשכ"-].

שמואלי, אבשלום,  התנחלות נוודים במרחב ירושלים במאה העשרים / ירושלים : [חמו"ל], 1973.

שמוש, אמנון כתבים / תל אביב : אביב, תש"ס 2000-תשס"א 2001.

שפניר, יוסף בדרך אל העיר : דרכים ואתרים בואכה ירושלים / [תל אביב]

שפריר, משה ניצול אוצרות הטבע בישראל / [ירושלים] : מרכז ההסברה, שירות הפרסומים, תשל"ו 1975.

שפרכר, נחמה יובל לבי"ס "בית יעקב" בראש העין תש"י-תש"ס / ראש העין : עיריית ראש העין, האגף לחינוך תורני, תש"ס.

הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל [ הרובה האנגלי : לי - אנפילד מרק 3>. [ישראל : מוציא לאור לא ידוע], תש"ז.

 

Abdul-Baha, The wisdom of Abdul Baha from addresses delivered in Paris 1910-1911. New York City : Baha'i Publishing Committee, 1924.

Arie, Gabriel Histoire juive : depuis les origines jusqu'a nos jours / Paris : Aux Editeurs Associes, 1926.

Arnold, Thomas Walker,1864-1930 Painting in Islam : a study of the place of pictorial art in Muslim culture / New York : Dover Publications, 1965.

Aron, Milton Ideas and ideals of the Hassidim. Secausus, New Jersey : Citadel Press, 1980.

Bale, Michael H. The stamps of Palestine Mandate : specialized catalogue / Ilfracombe, Eng. : Negev Holyland Stamps, 1988.

Bentwich, Norman The new-old land of Israel. London : Allen & Unwin, [1960].

Berger, Morroe The Arab world today / Garden City, N.Y. : Doubleday, 1964.

Bloom, Harold Kabbalah and criticism / New York : Seabury Press, 1975].

Chatterjee, Margaret, Studies in modern Jewish and Hindu thought / Basingstoke : Macmillan Press, 1997.

Colbi, Saul P. Christian churches in Israel : recent developments in the relations between the State of Israel and the Christian churches / Jerusalem : Israel Economist, 1969.

Cremeans, Charles Davis,1915- The Arabs and the world : Nasser's Arab nationalist policy / New York : Fredrick A. Praeger, 1963.

Crescas, Hasdaï,1340-ca. 1410 La inconsistencia de los dogmas cristianos, de Crescas : (Bittul 'iqqare ha-nosrim le-R. Hasday Crescas) : edición crítica, billingüe / Madrid : Aben Ezra Ediciones, 2000.

Deverdun, Gaston. Marrakech, des origines à 1912. Rabat : Éditions techniques nord-africaines, 1959-66.

Dolan, David P. Holy war for the promised land : Israel's struggle to survive in the Muslim Middle East / London : Hodder & Stoughton, c1991.

Graves, Robert,1895-1985 Hebrew myths : the book of Genesis, / Garden City, N.Y. : Doubleday, 1964.

Gershom Scholem : Kabbalah and counter-history / Cambridge, Mass. : Harvard University Press,1979

Gulak, Asher,1881-1940 Das Urkundenwesen im Talmud : im Lichte der Griechisch-Aegyptischen papyri und des griechischen und roemischen Rechts / Jerusalem : R. Mass, 1935.

Harari, Maurice Government and politics of the Middle East / Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1962.

Kapelrud, Arvid Schou,1912-1994 The Ras Shamra discoveries and the Old Testament / Oxford : Basil Blackwell, 1965

Jerusalem and the Holy Land / Lausanne : Berlitz Guides, c1979.

Le Behaįsme : sa mission dans le monde. [Paris] , 1913

Lemche, Niels Peter Prelude to Israel's past : background and beginnings of Israelite history and identity / Peabody, Mass. : Hendrickson, 1998.

Lichtenstadter, Ilse Introduction to classical Arabic literature : with selections from representative works in English translation / New York : Schocken Books, c1974.

Northedge, Frederick Samuel Descent from power : British foreign policy, 1945-1973 / London : G. Allen & Unwin, 1974.

Olokautoma : 50 chronia - imera mnimis / Ioannina : Pnevmatiko Kentro Thimou Ioannitov, 1994.

Omer, Mordechai Turner and the Bible / Oxford : Ashmolean Museum, 1981.

Passow, Meyer Quartet / Tel-Aviv : Education Dept. of World WIZO Executive, [1977?].

Passow, Meyer Zionism: ideas and ideals / Tel-Aviv : Education Department of the World WIZO Executive, [1973?].

Planning guide for the Christian visitor to Israel / Jerusalem : the American Jewish Committee, Israel office, [1970?].

Programme for the arrival and reception of His Excellency Field-Marshal Viscount Gort ... High Commissioner and commander-in-chief, 31st October 1944. [Jerusalem] : Government Printing Press, 1944.

Projection of floor space and land area needs, 1961-71 and 1971-76 : preliminary report for discussion purposes only, 9.9.1966. [Jerusalem] : Jerusalem Master Plan Office, [1966].

Redford, Donald B. The wars in Syria and Palestine of Thutmose III / Leiden : Brill, 2003.

Safi : et sa région. Safi : La Chambre mixte Francaise d'agriculture, de commerce et d'industrie de Safi, 19-?

Scholem, Gershom Gerhard, On the Kabbalah and its symbolism / New York : Schocken Books, c1965.

Semach, Y. D. Á travers les communautés israélites d'Orient : visite des écoles de l'Alliance israélite / Paris : Alliance israélite universelle, 1931.

Shwadran, Benjamin Jordan, a state of tension / New York : Council for Middle Eastern Affairs Press, 1959.

The Palestine issue : a factual analysis : submitted to the members of the United Nations / [ United States? : Jewish Agency for Palestine], 1947.

The U.S.S.R. and the Middle East / Jerusalem : Israel Universities Press, c1973.

Thomas, Lowell With Lawrence in Arabia / New York ; : P. F. Collier, c1924.

دو قرن مقاومت : تاريخ يهوديان مشهد ; سرگذشت يهوديان مشهد از ابتداى تشكيل جامعه تا مهاجرت به تهران / [نيويورك] : سازمان يهوديان متحد مشهدي امريكا، 2004-. Kaboli, Shlomo

فريور، ماشااله حديث يك فرهنگ : خاطرات ماشااله فروير مدير نخستين مدرسۀ دولتى يهوديان شيراز / کاليفرنيا : H.S. Mortazavi Co، ٢٠٠٧م.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share
עוד בספריית יד בן-צבי
קטלוג הספריה המקוון / ONLINE CATALOG
עדכוני פתיחה לפסח
קטלוג הספריה המקוון באנגלית ENGLISH CATALOG
נהלי עיון בכתבי יד ובספרים נדירים
אודות הספריה
הוראות הגעה
אוסף כתבי העת, אוסף כתבי היד
אוספים מיוחדים
ספריית יב"צ-כותר
מאמרים, ספרים וסרטים מקוונים