ועדת היגויועדת ההיגוי של הפרוייקט:

אבי כהן, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי

שלום בוחבוט, ראש תחום בכיר תרבות ומורשת, המשרד לשוויון חברתי

יעקב יניב, מנכ"ל יד בן צבי

עפרה תירוש-בקר, ראשת המכון לחקר קהילות ישראל במזרח

עדי עופר
, סמנכ"ל יד בן-צבי

דן תדמור, מנכ"ל בית התפוצות

רמי אלגרבלי, מרכז מורשת קהילות ישראל, משרד החינוך – אגף מורשת