ספרים חדשים נובמבר- דצמבר 2015

ספרים חדשים נובמבר- דצמבר  2015

 

אוניברסיטת בר-אילן : השלוחות והשפעתן על מפת האקדמיה בישראל / תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך, תשע"ה 2015.

איפכא מסתברא : סיכום סדנה בנושא ה"בקרה וחשיבה מאתגרת / [מכבים] : אפי מלצר, תשע"ה 2015.

אלבז, שגיא דעת מיעוט בעיתונות העברית : ייצוג האוכלוסיה הערבית במרחב ציבורי משתנה / תל-אביב : דיונון, 2013.

אלדר, אילן לתולדות תורת הלשון העברית בימי הביניים : האסכולה האנדלוסית / ירושלים : האקדמיה ללשון העברית, תשע"ד 2014.

אלדר, נעמי אלבום גוש קטיף / ניצן : מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, תשע"ה 2015.

אלקים, אברהם המסע לקץ הימין : בשורת הגאולה השבתאית למשורר משה בן גדעון אבודינטי / לוס אנג'לס : הוצאת כרוב, תשע"ד 2014.

אמנות רחוב בישראל / תל אביב : מוזיאון תל אביב לאמנות, 2011.

אריאן, עופר ישראל ומדינת הרווחה / ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ו 2015.

ארקין, אחיעזר לתולדות פולמוס שמיטת תרמ"ט. / מזכרת בתיה : "ציוני דרך", מרכז סיור ולימוד, תשע"ה .

ארשבסקי, זויה בנייה יהודית בסמרקנד : ביתו של רפאל אברמוב / ירושלים : מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תשע"ו 2015.

בן צבי, טובה המיית הלב : שנים ראשונות בארץ 1946-1952 / [תל אביב] : צבעונים, 2014.

בנאי, רפי הארץ המובטחת : רציפות הישוב היהודי בארץ-ישראל : יחידת לימוד בהוראת ישראל / [ירושלים] : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה - ההסתדרות הציונית העולמית, [תשמ"ח].

בן-ארי, דגנית (זמורה) יחס העיתונות למאבק המחתרות / [ח.מ. : חמו"ל], תש"ס 1999.

בן-תור, אמנון חצור : מטרופולין כנענית ועיר ישראלית / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ה 2015.

בר-יושפט, רן טסתי לדבר על ישראל / אשקלון : סלע מאיר, תשע"ה 2015.

ברקאי, אבירם משק כנפי הטעות : מסע עם האלוף זעירא אל מקורות הערכת המודיעין טרום מלחמת יום הכיפורים / [מכבים] : אפי מלצר, תשע"ה 2014.

בשארי, יוסף צבייה לצבי : תולדות משפחת בשארי ויהודי נגד-אלמלאחי ויומן חייהם של צביה ויוסף בשארי / [ח.מ. : המשפחה], תשס"ח.

גגין, מלכה הביטוי החזותי של "עם לוחם" בקריקטורות בעת מלחמת העצמאות / ירושלים : [מוציא לאור לא ידוע], 2015.

גולדברג, צפריר "את חושבת שלהקשיב לגרסה שלנו... זה עוזר?" : השפעת גישות שונות להוראת ההיסטוריה על ניהול דיון דו-לאומי אודות הסכסוך היהודי-ערבי / רמת-אביב : אוניברסיטת תל אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 2013.

גולדשטין, אמיר דרך רבת פנים : ציונותו של זאב ז'בוטינסקי לנוכח האנטישמיות / קריית שדה-בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, תשע"ה, 2015.

גורדיס, דניאל מנחם בגין : המאבק על נשמתה של ישראל / ירושלים : כתר, 2015.

גלבוע, עמוס ידיעת זהב מודיעינית שהוחמצה : סיפור פרשייה מודיעינית נשכחת, חמישה באוקטובר 1973 / [מכבים] : אפי מלצר, תשע"ה 2015.

ג'מאל, אמל הנכבה הפלסטינית בציבוריות הישראלית : על תצורות ההתכחשות והאחריות / נצרת : אעלאם, 2014.

גרי, פנינה, - סיפור אהבה ארץ ישראלי / ירושלים : שוקן, תשע"ה 2015.

דיינר, חסיה ר' יהודי ארצות הברית 1654-2000 / חיפה : אוניברסיטת חיפה, 2015.

הדגלים של שמחת תורה : מן האמנות היהודית העממית לתרבות העברית-ישראלית / תל אביב : מוזיאון ארץ-ישראל, תשע"ב 2012.

דגני, יפה, זכרון דגנים : יפה, מנחם ודוד דגני / [טירת צבי : חמו"ל, תשע"א?].

הדים ל"משק כנפי הטעות" לאבירם ברקאי : תגובות למסע עם האלוף זעירא אל מקורות הערכת המודיעין טרום מלחמת יום הכיפורים / [מכבים] : אפי מלצר, תשע"ו 2015.

הייק, דרורה כפר גלעדי - שער עלייה : ההעפלה היבשתית מגבול הצפון 1919-1946 / [מכבים] : אפי מלצר, 2015.

הימן, גדי, סופה של ידידות מופלאה : יחסי ישראל-צרפת בתקופת נשיאותו של דה גול, 1958-1967 / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשע"ה 2015.

ובמן, אסתר, - מאמפתיה להכחשה : תגובות לשואה בעולם הערבי / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשע"ה 2015.

ובר, שאול הקרב על גבעת התחמושת : רקוויאם לגבעה נעלמה / ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015.

וינקלר, און מאחורי המספרים : דמוגרפיה פוליטית בישראל / חיפה : קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, 2015.

ויס, צחי, - קיצוץ בנטיעות : עבודת השכינה בעולמה של ספרות הקבלה המוקדמת / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשע"ו 2015.

וסרמן, נאוה- מימי לא קראתי לאשתי : זוגיות בחסידות גור / קרית שדה-בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ו 2015.

זעירא, מוטי, פועם ונפעם / ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015.

זקוביץ, יאיר, - המילון המקראי הסמוי מן העין / ירושלים : כרמל, תשע"ד 2014.

חכמי הספרדים במבחן הדין, השכל והזמן : שיעורים לבתי מדרש / ירושלים : אבי חי, תשע"א.

חת, מאיר, הבנקאות הישראלית במנהרת הזמן 1965-2012 / ירושלים : ר. מס, 2015.

טוטנאור, אור עזר כנגדה : האופוזיציה בכנסת ישראל / ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ג 2013.

יבנה, ליאור חקירה לכאורה : כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים / תל אביב : יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, תשע"א 2011.

יבנה, ליאור חריגים : העמדה לדין של חיילי צה"ל באינתיפאדה השנייה ולאחריה, 2000-2007 / תל אביב : יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, 2008.

יעקבי, חיים, - כאן לא אפריקה : גבולות, טריטוריה, זהות / ירושלים : מכון ון ליר ;, תשע"ה 2015.

יערי, אליעזר מעבר להרי החושך / [הרצליה] : אלבטרוס, 2015.

לוין, איתמר קאפו באלנבי : העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע לנאצים / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ו 2015.

ליבר, אילת אימוץ אתר היסטורי בסביבת בי"ס : חוברת למורה ולמדריך / [מקווה ישראל] : המועצה לשימור אתרים, תשס"ז 2007.

מאפייני פריסת המורים בבתי-הספר ומדיניות העדפה מתקנת / ירושלים : מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, תשס"ח 2008.

מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו :(2010 : מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו לזכר אברהם אלוני : הכנס ה-12, תל-חי, טז בתמוז - יז בתמוז תש"ע, 28-29.6.2010 / תל-חי : המכללה האקדמית תל-חי, 2010.

מיטליס, יצחק פרשת דרכים : מבט ארכאולוגי וגאוגרפי בפרשיות השבוע / ירושלים : מגיד, תשע"ה 2014.

מינקוביץ', ברוך- ההמלצה - גזר דין מוות : סיפורו של ציוני / [רמת גן] : ב. מינקוביץ, [תשע"א?].

מכתשים, מפעלים כימיים (רמת חובב) מכתשים - יובל / [באר שבע] : מי ומה - תקשורת מקומית, 2005.

מס, אפרת, - יעל - לוחמת המוסד בביירות / [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד, 2015.

מעוז, דניאל נוער ובוגרי משגב לאן? : 30 שנה אחרי הקמת המצפים הראשונים בגליל / [תל-אביב] : מרכז המחקר - המכללה לביטחון לאומי, 2009.

מרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכי מנהגי בית כנסת : ע"ש זוהר מיכל הי"ד, חומת שמואל ירטשלים ת"ו / ירושלים : [מוציא לאור לא ידוע], תשע"ה.

משפחות הפרדס : תולדות אגד משפחות קשורות שראו בפרדס יסוד לעצמאות כלכלית / תל אביב : קרן פרומקין וקרן סטרכילביץ, תשס"ז.

מתחם בית הכנסת ובית זינאתי בפקיעין / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ו 2015.

נג'רה, ישראל בן משה,1555?-1625? ישראל נג'ארה - שירים / תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ה 2015.

נויברגר, בנימין, - הדמוקרטיה הישראלית והמיעוט הערבי / רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ו 2015.

נחום, אביעד חוות הלימוד לנערות בתלפיות 1928-1948 / [מקום הוצאה לא ידוע : מוציא לאור לא ידוע, 2015].

נחמיאס, אלי- ימי ההסתדרות : דרכה של ההסתדרות מראשיתה ועד היום / חיפה : דוכיפת, תשע"ה 2015.

סדר חדש : חגי העומר בקיבוץ / ירושלים : בית אבי חי, 2013.

סודיט שרון, אליעזר1925-2011 "קבצן" : גורלו של לוחם במחתרת ובחשאי / [ח.מ. : א. סודיט, תשע"ב?].

ספרות ומעמד : לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה / תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 2014.

עזתי, אהרן, - לפקודה תמיד אנחנו? : התנועות הקיבוציות והצבא, 1957-1948 / רמת-אפעל : יד טבנקין, תשע"ה 2015.

עיר-תעשיה / תל אביב : רסלינג, 2014.

עמית, עירית חצר הקיבוץ - ערכים ונכסים / רמת אפעל : יד טבנקין, תשע"ה 2014.

ענב, שמואל בדרכי שלי / [סביון : חמו"ל], 2013.

ענבר, אפרים, - מלחמת עזה 2014 - סיכום ראשוני / רמת גן : מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן, 2014.

פוקס, משה, - הסיוע המדיני של הציבור היהודי המאורגן בארצות הברית למען ישראל, 1963-1943 : ניתוח היסטורי / [ירושלים] : [מוציא לאור לא ידוע], תשע"ה 2015.

פז, אבירם יציאת מצרים - בימים ההם, בזמן הזה : מבחר הגדות פסח נדירות משנות ה-40, מאוסף המחבר / קיבוץ דליה : הוצאת מערכת, תשע"ה 2015.

פז-שינגולד, בתיה, - בתיה הקטנה : סיפור חיים / תל אביב : דבי אופקים, תש"ע 2009.

פרויקטים בשימור המורשת הארכאולוגית 2013-2015 / ירושלים : רשות העתיקות, 2015.

פרומן, מנחם שחקי ארץ : שלום, עם, אדמה / תל-אביב : משכל, 2014.

פרנק, אברהם על כתפיהם : עולמם הפוליטי של מנהלי בתי הספר בישראל בעשור השני של המאה ה-21 / תל אביב : רסלינג, 2014.

פרץ, יוסף בן מיכאל תורת מראכש - על התורה : שופריה דיוסף : נושאי הרי"ח : לדוד להזכיר : כתבי רבי אברהם אזולאי : פני משה / [ירושלים] : מכון פי ישרים, תשע"ה.

צדוק, יונה מפתגמי בית אמא / מקום מוציא לאור לא ידוע] : מוציא לאור לא ידוע], תשע"ה 2015.

צוקרמן, יפה מאבקם של הקנאים ברב קוק : אידיאולוגיה או פוליטיקה / [רמת גן : חמו"ל], תשס"ו.

צור, יעקב, - מן הים עד המדבר : טבנקין והקיבוץ המאוחד באמונה ובמאבק לשלמות הארץ / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשנ"ו 2015.

צחור, יגאל - שיח חולמים / ירושלים : כרמל, תשע"ו 2015.

קהן, אבינועם מרנן : חייהם ופועלם של שישה אדירי תורה מחכמי הספרדים / ירושלים : מכון בני יששכר, תשע"ה.

קידר, ניר בן גוריון והחוקה : חוקתיות, משפט ודמוקרטיה במשנתו של ראש הממשלה הראשון / אור יהודה : כנרת, זמורה-ביתן, דביר, תשע"ה 2015.

קרניאל, יובל, - דמוקרטיה תקשורת ופוליטיקה בבית המשפט העליון : גבולות חופש הביטוי של פלסטינים בישראל בתקופת האינתיפאדה השנייה / תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, 2006.

קשני, ראובן,- היהודים בפינלנד : סיפור ותמונה / ירושלים : [ר. קשאני], תשס"ו 2006.

רובין, עוזי ההגנה האקטיבית של ישראל במבצע "צוק איתן" / רמת גן : מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן, 2015.

רז, אדם המאבק על הפצצה / ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015.

שואף, רם חאן כפר אוריה סקר ותיעוד / [ירושלים] : רשות העתיקות, 2006.

שלוש יריות ועשרים שנה : הרהורים על הפסיפס הישראלי / תל אביב : עם עובד, מרכז יצחק רבין, 2015.

שלח, עופר האומץ לנצח : מדיניות בטחון לישראל / תל-אביב : ידיעות אחרונות, 2015.

שמגר, מאיר- תם ולא נשלם : פרקי חיים / תל אביב : משכל, 2015.

שנאן, אביגדור- אלפי שנאן : מבחר מאמרים ותגובות תלמידים / תל אביב : משכל, תשע"ד 2014.

שנידר, שמואל ברנר והיהדות / ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015.

שפר, גבריאל "למען ציון לא אחשה"? : יחס יהדות התפוצה לירושלים / תל-אביב : אוניברסיטת תל אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 2012.

שרגאי, נדב ירושלים - אשליית החלוקה : חלופה להיפרדות משכונות ערביות : התמודדות אחרת עם הבעיה הדמוגרפית / ירושלים : המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, 2015.

ששון, מרדכי משה משלים וסיפורים : מספר קול ששון בצרוף מבוא, מקורות, ולוח ראשי תבות / תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשע"ה 2015.

תל-אביב-יפו - אלבום שנת המאה / תל-אביב : מנהלת שנת המאה של תל-אביב-יפו, [תש"ע] 2010.

תש"ח ואילך : מחקרים של האסכולה הירושלמית על מלחמה, צבא וחברה / בן שמן : מודן, 2015.

[מאג'אר, דוד חי] - ספר קורות משפחה : אוטוביוגרפיה של ספרדי בן היישוב הישן - חייל, תלמיד חכם ומחבר בעת חילופי תקופות / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ו 2015.

< ancient pottery of Israel and its neighbors : from the Iron Age through the Hellenistic Period / Jerusalem : Israel Exploration society, 2015.

Aloni, Udi What does a Jew want? : on binationalism and other specters / New York : Columbia University Press, c2011.

Alroey, Gur An unpromising land : Jewish migration to Palestine in the early twentieth century / Stanford, California : Stanford University Press, [2014].

Arend, Paul den Guide to the Jewish Ghetto in Rome : the places, the history and the life of Roman Jews / Meerweg, Haren, the Betherlands : VandiDesighn, 2015.

Bali, Rıfat N., Ümit Kıvanç'a cevap : Birikim dergisinin yayınlamayı reddettiği makalenin öyküsü / Galatasaray, İstanbul, 2005.

Bora, Siren Bir Semt Bir Bina : Karataş Hastanesi ve Çevresinde Yahudi İzleri / Izmir : Izmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2015.

Borowski, Oded Lahav III : the Iron Age II cemetery at Tell Halif (Site 72) / Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns, 2013.

Cohen, Ariel Obama's best friend? : the alarming evolution of US-Turkish relations / Ramat Gan : Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 2013.

Cohen, Erik Jewish youth around the world, 1990-2010 : social identity and values in a comparative approach / Leiden, the Netherlands : Brill, [2014] Boston :.

David, Abraham De Venecia a Tierra Santa : el viaje de rabí Mošeh Basola, 1521-1523 / Granada : Editorial Universidad de Granada, 2015.

Diamond, James Arthur Maimonides and the shaping of the Jewish Canon / New York : Cambridge University Press, 2014.

Elönü, Hüseyin Serkan. Haim Nahum : Siyonizm ̇ideali̇ Peşinde Koşan Bir Hahambaşı. İstanbul : Küresel Kitap, 2015.

Estudios sefardíes dedicados a la memoria de Iacob M. Hassán (Z"L) / Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas ; Fundación San Millán de la Cogolla ; Asociación Amigos del Museo Sefardí de Toledo ; Centro Naime y Yehoshua Salti, 2011.

Faierstein, Morris M. Jewish customs of kabbalistic origin : their history and practice / Boston : Academic Studies Press, 2013.

Fisch, Harold Jerusalem and Albion : the Hebraic factor in seventeenth-century literature / London : Routledge & Kegan Paul, 1964.

Fritz, Volkmar The emergence of Israel in the twelfth and eleventh centuries B.C.E. / Atlanta : Society of Biblical Literature, c2011.

Glick, Caroline B. The Israeli solution : a one-state plan for peace in the Middle East / New York : Crown Forum, 2014.

Goldscheider, Calvin Israeli society in the twenty-first century : immigration, inequality, and religious conflict / Waltham, Massachusetts : Brandeis University Press, 2015.

Güleryüz, Naim Türk Yahudi basını tarihi : süreli yayınlar / Teşvikiye, İstanbul : Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın, 2015.

Handbook of Jewish languages / Leiden : Brill, 2015.

Hebrew University of Jerusalem Inspiring a nation : the President's report 2007/2008 / Jerusalem : Hebrew University, 2008.

Israel Garzón, Jacobo Los judios de Tetuán / Madrid : Hebraica Ediciones, 2005.

Israeli feminist scholarship : gender, Zionism, and difference / Austin : University of Texas Press, 2014.

Japheth ben Ali,10th cent. The Arabic translation and commentary of Yefet ben 'Eli the Karaite on the Book of Joshua / Leiden : Brill, [2015].

Kårtveit, Bård Helge Dilemmas of attachment : identity and belonging among Palestinian Christians / Leiden : Brill, [2014].

Kaufman, Asher Contested frontiers in the Syria-Lebanon-Israel region : cartography, sovereignty, and conflict / Washington, D.C. : Woodrow Wilson Center Press ;, [2014].

Kohen, Roz Konstantinopol Djudyo : una koleksyon de konsejas i fotografias = Jewish Constantinople : a collection of stories and photographs / Istanbul : Libra Kitap, 2015.

Koller, Aaron J- Esther in ancient Jewish thought / Cambridge ; : Cambridge University Press, 2014.

Lavie, Smadar Wrapped in the flag of Israel : Mizrahi single mothers and bureaucratic torture / New York : Berghahn Books, 2014.

Lee, Robert Deemer, Religion and politics in the Middle East : identity, ideology, institutions, and attitudes / Boulder : Westview Press, [2014].

Levin, Zeev Collectivization and social engineering : Soviet administration and the Jews of Uzbekistan, 1917-1939 / Leiden ; : Brill, 2015. Boston :.

Levinson, Rose L, Death of a Holy Land : reflections in contemporary Israeli fiction / Lanham : Lexington Books, [2013].

Liebermann, Guido Ariel La psychanalyse en Palestine, 1918-1948 : aux origines du mouvement analytique israélien / Paris : Campagne première ;, 2012. Société de psychanalyse freudienne,.

Meir, Dafna Ancient synagogues of the Golan / Jerusalem : Yad Izhak Ben-Zvi, 2015.

Molavi, Shourideh C. Stateless citizenship : the Palestinian-Arab citizens of Israel / Leiden : Brill, 2013.

Moses, Nissim Bene Israel of India : heritage and customs, including distinguished personalities of Indian Jewish communities / [Mumbai, India] : Ralphy Jhirad ;, [after 2014]. Bene Israel Heritage Museum & Genealogical Research Center,.

Navon, Emmanuel, The victory of Zionism : reclaiming the narrative about Israel's domestic, regional, and international challenges / Lexington, KY : [Publisher not identified, 2014].

Noonan, F. Thomas The road to Jerusalem : pilgrimage and travel in the age of discovery / Philadelphia : University of Pennsylvania Press in association with the Library of Congress, c2007.

O'Callaghan, Joseph F. The last crusade in the West : Castile and the conquest of Granada / Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2014.

Oren, Michael B. Ally : my journey across the American-Israeli divide / New York : Random House, [2015].

Rubin, Barry M., Nazis, Islamists, and the making of the modern Middle East / New Haven : Yale University Press, [2014].

Schaposchnik, Ana E., The Lima Inquisition : the plight of crypto-Jews in seventeenth-century Peru / Madison, Wisconsin : The University of Wisconsin Press, [2015].

Shavit, Ari My promised land / New York : Spiegel & Grau, ©2013.

Simonsohn, Shlomo The Jews of Italy : antiquity / Leiden ; : Brill, [2014]. Boston :.

Şimşir, Bilâl N. Türk Yahudiler : Avrupa Irkçılarında Karşı Türkiye'nin Mücadelesi / Ankara : Bilgi Yayınevi, 2010.

Stein, Sarah Abrevaya. Saharan Jews and the fate of French Algeria / Chicago : University of Chicago Press, 2014.

Tashev, Spas The deportation of the Jews from Vardar Macedonia and the Aegean region : facts and myths / Sofia : Macedonian Scientific Institute., 2012.

The crusader world / London ; : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.

The Jewish-Greek tradition in antiquity and the Byzantine Empire / New York : Cambridge University Press, 2014.

Toward an anthropology of nation building and unbuilding in Israel / Lincoln : University of Nebraska Press, 2015.

Töyrylä, Hannu Abraham Bar Hiyya on time, history, exile and redemption : an analysis of Megillat ha-Megalleh / Leiden ; : Brill, [2014]. Boston :.

Tsarfat : mutations de l'identité juive à l'époque moderne et contemporaine / Ramat Gan : Bar Ilan University, 2014.

Ulrichsen, Kristian The First World War in the Middle East / London : Hurst & Company, 2014.

Weiss, Erica, Conscientious objectors in Israel : citizenship, sacrifice, trials of fealty / Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2014.

 

 

 

 

ספרים ישנים, שהם חדשים בספרייה, שקוטלגו בחודשים

נובמבר-דצמבר 2015

 

 

 

אברם, חיים מלון הולנדי-עברי : עם נטיות השמות / Amsterdam : E. Mozes, 1936 5696.

אהרון. [גונן : הקיבוץ], 1983.

אופלטקה, יצחק פרי יצחק : [ על הש"ס : שרידים מכ"י ... כולל חידושים ...] / [ירושלים] : [דפוס מ. שענבוים עץ הדר את וויס], [תרס"ט].

אור-אל, טליה חינוך לתודעה יהודית : על פי "דברי הכנסת" 1948-1966 / [רמת-גן : חמו"ל], 1998 תשנ"ח.

אלדור, רפאל התירות / [ירושלים] : מרכז ההסברה - שירות הפרסומים, תשל"ו

ביריה : לקט מאמרים ורשימות. ירושלים : המחלקה לעניני הנוער - המדור הדתי של הנהלת ההסתדרות הציונית וההנהלה הארצית של בני עקיבא, תש"ו.

בלס, שמעון הספרות הערבית בצל המלחמה / [תל אביב] : עם עובד, תשל"ח.

ברנר, יוסף חיים, שלשה ספורים : עם הקדמה, נתוח ספרותי, באורים והערות מאת פסח ליפובצקי / תל-אביב : המרכז לתרבות, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, תש"ז.

ברסלבי, יוסף, עקבה : (מפרץ אילת וערבתו) / תל-אביב : מרכז החבל הימי לישראל, תש"ח 1948.

גרין, רעות דרכו של אליעזר בן יהודה כמחנך / [רמת גן : חמו"ל], תשס"ד 2003.

גרף, אורי משק המים בנגב : תחזית הביקוש, פוטנציאל ההיצע והפעולות הנדרשות לביצוע / באר שבע : הרשות לפתוח הנגב, 2001.

דורון, אביבה להתראות נפלאות שיר / : המשורר ושירו בספרד הנוצרית. / [חסר מקום הוצאה : חסר מוציא לאור, אחרי 2002].

דותן, נעמה נגב תור : מדריך לתיירות ולטיולים בנגב אביב - קיץ 2001 / באר שבע : נגב תור, 2001.

דן גלברט : 2000-1918 / ירושלים : [חמו"ל], 2002.

הורן, אליסטר- מלחמה פראית לשלום : מלחמת אלג'יריה [1954-1962] / [תל-אביב] : מערכות, תשמ"ט 1989.

הלפרין, ירמיהו,1901-1962 תוהו ובוהו / הלל : [1946?].

הלפרין, לורנס תיאור מסוף תעבורה ונוסעים : חנייה, מתקני שירותים, כיכר ציבורת ואיזור מגורים ברובע היהודי / [ח"מ : חמו"ל], 1979.

הרטל, משה צפון הגולן : הסקר הארכיאולוגי כמקור לתולדות האיזור / קצרין : אגף העתיקות והמוזיאונים, משרד החינוך והתרבות, תשמ"ט.

השתלמות איזור יהודה : שפלת יהודה וצפון הנגב / [ח.מ.] : פיקוד המרכז, חינוך, 1993.

ויס, דורון שבי ציון 1937-1948 - הקמת המושב השיתופי / [רמת-גן : חמו"ל], תשנ"ו.

ורדי, דינה, - שער הדיאלוג : מפגש עם נזירות וכמרים קתוליים באושוויץ / תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2001.

ורהפטיג, ינון פרקים במאבק על השבת 1918-1948 / [רמת-גן : חמו"ל], תשס"ה 2005.

זבולון המר ז"ל : תרצ"ו-תשנ"ח, 1936-1998 : שלושים למותו / [ירושלים] : משרד החינוך, התרבות והספורט, מינהל חברה ונוער, תשנ"ח 1998.

זכרון יעקב המועצה המקומית זכרון יעקב : חוברת מוקדשת למלאת 85 שנה לזכרון יעקב (תרמ"ב-תשכ"ז) / [חיפה] : [המועצה המקומית זכרון יעקב], תשכ"ח [1967].

זכריה, שבתי שכונות בירושלים / ירושלים : עירית ירושלים, האגף לתרבות, המחלקה לתרבות תורנית, תשנ"ב 1991.

חברת רחובות הבוכרים, ירושלים חשבון הכנסה והוצאה אשר לחברת רחובות בוכארים... / ירושלם : החברה, תרצ"א.

חיבי, אהרן יהדות חצי-האי-ערב והאסלאם : פרקי מחקר / ירושלים : א' חייבי, תשנ"ה 1995.

חמישה מסלולי סיורים ב"פרוזדור ירושלים" / ירושלים : תנועת המורים למען קרן קימת לישראל בשיתוף עם מכון ירושלים ללימודי הסביבה, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, תשנ"ב 1992.

חן, עובדיה ספר חכמי זרזיס : קווי אור לדמותם של שלושת המלכים ... הגאון רבי שלום הכהן ... בגאון רבי יוסף בוכריץ ... הגאון רבי דוד הכהן יהונתן / עטרת : מכון שרי זבולון, [201-?].

יד יצחק בן-צבי, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה :(1986 : בית הורדוס : תקצירי הרצאות בכנס חוקרים, חיפה, כט באדר ב'-א בניסן תשמ"ו, 9-10 באפריל 1986 / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, תשמ"ו 1986.

ידיעות אחרונות (עתון) [סיפור הציונות]. [תל אביב] : ידיעות אחרונות, [1978?].

ישראל - ארבעים שנה ותערוכה : תערוכת ה-40 למדינת ישראל. [ח.מ.] : טל-אם הפקות, 1988.

ישראל.מנהל ההסברה דפי סיור : מאזור מרשה לחל בית מירסים, מ"דרך הערבה" ו"מעלה העקרבים הרומי" עד עין ירקעם, מאזור שבטה עד בארותיים / ירושלים : מרכז ההסברה והחברה הממשלתית לתיירות - משרד ראש הממשלה, .1963.

ישראל.צה"ל.מטכ"ל.ענף תורה והדרכה השומרון - מערך סיור / [ח"מ] : קצין חינוך ראשי, ענף תורת הדרכה, תשל"ח 1978.

ישראל.צה"ל.מטכ"ל.קצין חנוך ראשי מערב השומרון : אתרים ומסלולים, תיירים וחוקרים, מורשת קרב / [ח"מ] : קצין חינוך ראשי, ענף הסברה, בה"ד חינוך, מדור ידיעת הארץ, היחידה להדרכת ידיעת הארץ, תשל"ח 1978.

ישראל.צה"ל.מטכ"ל.קצין חנוך ראשי נתיב השיירות / [ח"מ] : קצין חינוך ראשי, ענף תוה"ד, ענף השכלה, מדור ידיה"א, מדור תורת הוראה, תשל"ח 1978.

ישראל.צה"ל.מטכ"ל.קצין חנוך ראשי ספר החינוך - יסודות הפעולה המקצועית של החינוך בצה"ל / [ישראל] : חיל החינוך - מדור אמצעי המחשה, תשמ"ט 1988.

מודריק, עודד שפיטה צבאית / תל-אביב] : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשנ"ג 1993.

מטרות התכנית - עקרונות התכנית : מתוך דו"ח תכנית אב ירושלים 1968. [ירושלים : עיריית ירושלים], 1971

מלחמת העצמאות - מרחב דרום / [תל-אביב] : מפקדת פיקוד גדנ"ע, חינוך, תשי"ט.

מתוך ילקוט הצד : שירים ופזמונות : 7 שנים לפלמ"ח ניסן תש"א-ניסן תש"ח. [תל-אביב] : [מוציא לאור לא ידוע], [תש"ח

נהרי, יניב קיבוץ ג' : תולדות הקבוצה שהקימה את קיבוץ גבעת חיים /רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 2002

סיפורי מעין : גילגולן של אגדות המקום / מעין ברוך : מעין ברוך, תשמ"ח 1987.

סנגוינטי, אברהם ישמעאל חי איגרות המסע לרבנו חיים ן' עטר /

סעד, אסתר חיי יום יום של נשים בירושלים במאה ה-19 / רמת גן : [חמו"ל], [1995?].

ספורי צמחים ואתרים : קובץ אגדות, ספורים ומראי מקום על צמחי ארצנו ואזורים שונים / [ח.מ.] : פיקוד המרכז, חינוך, מדור מוריה, [199?].

ספיב, מיכאל תבשילי יהודי בוכארה / תל-אביב : ברית יוצאי בוכרה, 1997.

עם שלם, ענת (ביטון) ספרי זכרונות מתקופת עליה ראשונה / [ח.מ. : חמו"ל  1990?].

ענתבי, שמעון הסבא המחייך נשאר במצרים / [חיפה] : ש' ענתבי, 1993.

פיתוח הגליל ואיכלוסו / ירושלים : מרכז ההסברה, 1963.

פלאח, סלמאן חמוד, - סיפורי עם דרוזיים : שלושים אגדות ומעשיות רשומות בישראל מן המסורת שבעל פה, בליווי מבואות, הערות ומפתחות / ירושלים : המרכז לחקר הפולקלור - האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ח 1978.

פלישה ובלימתה : בעקבות לוחמי תש"מ בדרום / [ח.מ.] : פיקוד המרכז, חינוך, 1993.

קסוטו, נעמי עיצוב בתי כנסת בארץ ישראל : אמנות וסמל / ירושלים : מעלות, תש"ן.

רוזנטל, אסנת סמל האצ"ל כמשקף תפיסת עולם / [רמת-גן : חמו"ל], תשס"א.

רומיאני, מירה מנחמיה - ימי בראשית / רמת גן : [חמו"ל], תש"ס 2000.

שושני, אורית הפריצה לכלא עכו / רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה ללימודי ארץ ישראל, 2000.

שביד, אליעזר, הכרת העם היהודי בחנוך בישראל / ירושלים : המכון ליהדות זמננו, מדור שפרינצק, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ג.

שירת הבונים הראשונים במולדת בנין ארצנו הקדושה : קובץ שירים על שיבת ישראל לארצו : ציורים, רשימות וקטעי-זכרונות מעיתונים / תל אביב : י' סגל, [תשכ"-].

שמואלי, אבשלום,  התנחלות נוודים במרחב ירושלים במאה העשרים / ירושלים : [חמו"ל], 1973.

שמוש, אמנון כתבים / תל אביב : אביב, תש"ס 2000-תשס"א 2001.

שפניר, יוסף בדרך אל העיר : דרכים ואתרים בואכה ירושלים / [תל אביב]

שפריר, משה ניצול אוצרות הטבע בישראל / [ירושלים] : מרכז ההסברה, שירות הפרסומים, תשל"ו 1975.

שפרכר, נחמה יובל לבי"ס "בית יעקב" בראש העין תש"י-תש"ס / ראש העין : עיריית ראש העין, האגף לחינוך תורני, תש"ס.

הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל [ הרובה האנגלי : לי - אנפילד מרק 3>. [ישראל : מוציא לאור לא ידוע], תש"ז.

 

Abdul-Baha, The wisdom of Abdul Baha from addresses delivered in Paris 1910-1911. New York City : Baha'i Publishing Committee, 1924.

Arie, Gabriel Histoire juive : depuis les origines jusqu'a nos jours / Paris : Aux Editeurs Associes, 1926.

Arnold, Thomas Walker,1864-1930 Painting in Islam : a study of the place of pictorial art in Muslim culture / New York : Dover Publications, 1965.

Aron, Milton Ideas and ideals of the Hassidim. Secausus, New Jersey : Citadel Press, 1980.

Bale, Michael H. The stamps of Palestine Mandate : specialized catalogue / Ilfracombe, Eng. : Negev Holyland Stamps, 1988.

Bentwich, Norman The new-old land of Israel. London : Allen & Unwin, [1960].

Berger, Morroe The Arab world today / Garden City, N.Y. : Doubleday, 1964.

Bloom, Harold Kabbalah and criticism / New York : Seabury Press, 1975].

Chatterjee, Margaret, Studies in modern Jewish and Hindu thought / Basingstoke : Macmillan Press, 1997.

Colbi, Saul P. Christian churches in Israel : recent developments in the relations between the State of Israel and the Christian churches / Jerusalem : Israel Economist, 1969.

Cremeans, Charles Davis,1915- The Arabs and the world : Nasser's Arab nationalist policy / New York : Fredrick A. Praeger, 1963.

Crescas, Hasdaï,1340-ca. 1410 La inconsistencia de los dogmas cristianos, de Crescas : (Bittul 'iqqare ha-nosrim le-R. Hasday Crescas) : edición crítica, billingüe / Madrid : Aben Ezra Ediciones, 2000.

Deverdun, Gaston. Marrakech, des origines à 1912. Rabat : Éditions techniques nord-africaines, 1959-66.

Dolan, David P. Holy war for the promised land : Israel's struggle to survive in the Muslim Middle East / London : Hodder & Stoughton, c1991.

Graves, Robert,1895-1985 Hebrew myths : the book of Genesis, / Garden City, N.Y. : Doubleday, 1964.

Gershom Scholem : Kabbalah and counter-history / Cambridge, Mass. : Harvard University Press,1979

Gulak, Asher,1881-1940 Das Urkundenwesen im Talmud : im Lichte der Griechisch-Aegyptischen papyri und des griechischen und roemischen Rechts / Jerusalem : R. Mass, 1935.

Harari, Maurice Government and politics of the Middle East / Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1962.

Kapelrud, Arvid Schou,1912-1994 The Ras Shamra discoveries and the Old Testament / Oxford : Basil Blackwell, 1965

Jerusalem and the Holy Land / Lausanne : Berlitz Guides, c1979.

Le Behaįsme : sa mission dans le monde. [Paris] , 1913

Lemche, Niels Peter Prelude to Israel's past : background and beginnings of Israelite history and identity / Peabody, Mass. : Hendrickson, 1998.

Lichtenstadter, Ilse Introduction to classical Arabic literature : with selections from representative works in English translation / New York : Schocken Books, c1974.

Northedge, Frederick Samuel Descent from power : British foreign policy, 1945-1973 / London : G. Allen & Unwin, 1974.

Olokautoma : 50 chronia - imera mnimis / Ioannina : Pnevmatiko Kentro Thimou Ioannitov, 1994.

Omer, Mordechai Turner and the Bible / Oxford : Ashmolean Museum, 1981.

Passow, Meyer Quartet / Tel-Aviv : Education Dept. of World WIZO Executive, [1977?].

Passow, Meyer Zionism: ideas and ideals / Tel-Aviv : Education Department of the World WIZO Executive, [1973?].

Planning guide for the Christian visitor to Israel / Jerusalem : the American Jewish Committee, Israel office, [1970?].

Programme for the arrival and reception of His Excellency Field-Marshal Viscount Gort ... High Commissioner and commander-in-chief, 31st October 1944. [Jerusalem] : Government Printing Press, 1944.

Projection of floor space and land area needs, 1961-71 and 1971-76 : preliminary report for discussion purposes only, 9.9.1966. [Jerusalem] : Jerusalem Master Plan Office, [1966].

Redford, Donald B. The wars in Syria and Palestine of Thutmose III / Leiden : Brill, 2003.

Safi : et sa région. Safi : La Chambre mixte Francaise d'agriculture, de commerce et d'industrie de Safi, 19-?

Scholem, Gershom Gerhard, On the Kabbalah and its symbolism / New York : Schocken Books, c1965.

Semach, Y. D. Á travers les communautés israélites d'Orient : visite des écoles de l'Alliance israélite / Paris : Alliance israélite universelle, 1931.

Shwadran, Benjamin Jordan, a state of tension / New York : Council for Middle Eastern Affairs Press, 1959.

The Palestine issue : a factual analysis : submitted to the members of the United Nations / [ United States? : Jewish Agency for Palestine], 1947.

The U.S.S.R. and the Middle East / Jerusalem : Israel Universities Press, c1973.

Thomas, Lowell With Lawrence in Arabia / New York ; : P. F. Collier, c1924.

دو قرن مقاومت : تاريخ يهوديان مشهد ; سرگذشت يهوديان مشهد از ابتداى تشكيل جامعه تا مهاجرت به تهران / [نيويورك] : سازمان يهوديان متحد مشهدي امريكا، 2004-. Kaboli, Shlomo

فريور، ماشااله حديث يك فرهنگ : خاطرات ماشااله فروير مدير نخستين مدرسۀ دولتى يهوديان شيراز / کاليفرنيا : H.S. Mortazavi Co، ٢٠٠٧م.

 

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר