ספרים חדשים ספטמבר-אוקטובר 2014

 

ספרים חדשים ספטמבר אוקטובר  2014

 

 

 

 1. תלמי, ביני  חג ישראלי : הצעות לטקסי החגים במשפחה בצרוף מבואות עיוניים / תל-אביב : עם עובד, תשע"ד 2014.

 

 1. אברהם בן משלם אביגדור סגלת מלכים : מהדרה ביקורתית מבוססת על כתב יד פרמא פלטינה 2445, בהשוואה לעוד עשרה כתבי יד ... / ירושלים : ר. כהן, 2009.

 

 1. אורבך, עליזה עליזה אורבך - קוראים : בספרייה הלאומית / ירושלים : הספרייה הלאומית, 2013.

 

 1. אורין, מאיר המורה לדורות : רבינו משה בן מימון / ירושלים : מוסד הרב קוק, תשט"ז.

 

 1. אלדר, ערן- בכוחותיה העצמיים : ההתפתחות האורבנית של תל-אביב בשלהי תקופת המנדט ובעשורי המדינה הראשונים / תל-אביב : רסלינג, 2013.

 

 1. אלוני, צבי פרקים בתולדות דואר האוויר של ארץ ישראל : אוסף אלפרד גולדשמידט / תל אביב : מוזיאון ארץ ישראל - מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות, תשע"ג 2013.

 

 1. אלעזר בן קליר,המאות ה-6-7 פיוטים לראש השנה / ירושלים : האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשע"ד 2014.

 

 1. בזק, אמנון שמואל א' : מלך בישראל / ירושלים : מגיד, 2013.

 

 1. בזק, אמנון שמואל ב' : מלכות דוד / ירושלים : מגיד, 2013.

 

 1. בית סלומון : שלושה דורות של מחדשי היישוב / ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ד 2014.

 

 1. בכר, גיורא,   הודו - יומן מדיני : סיפור כינון היחסים הדיפלומטיים בין הודו לישראל ממבט אישי 1989-1992 / אזור : ראובני ספרי צמרת, תשע"ג 2013.

 

 1. בעיני זאב : על דיוקנו של דוד בן-גוריון ושל מנחם בגין ברישומיו של זאב / חולון : המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס, 2013.

 

 1. בר-כוכבא, גרשון מקדש בלהבות : סיפור הקרב האחרון / ירושלים : מגלי"ם, 2014.

 

 1. גורן, דותן ובא לציון גואל : המאמצים היהודיים לקניית אחיזה במקומות הקדושים בירושלים וסביבותיה בשלהי התקופה העות'מאנית (1918-1840) / רמת-גן : [חמו"ל], תשס"ה 2005.

 

 1. גטרידה, חנן ישראל - שבילי צילום : [היכרות אינטימית עם נופים ואנשים באחת הארצות המסקרנות בעולם] / [תל-אביב] : קורדינטה, 2013.

 

 1. גלון, רות קופלוביץ צפורה זייד : האישה והאגדה או האישה מאחורי האגדה / תל חי : [חמו"ל], תשע"ב.

 

 1. גליק, רותי אסורה בארץ חדשה : סיפורה של המהגרת חנה סנש / חיפה : פרדס, תשע"ג 2013.

 

 1. גלעדי, הרצל בנתיבי חיי / [הרצליה] : והגדת לבנך, 2012.

 

 1. גרנות, משה- הנער מכפר מל"ל : פרקים בחייו של אריאל שרון / קרית-גת : דני ספרים, תשע"א 2010.

 

 1. דין, יעל מנגד / בן שמן : מודן, 2014.

 

 1. דיסקין, אהוד- הן אפשר / תל אביב : משכל, 2013.

 

 1. הבר, איתן, המלחמה : מלחמת יום הכיפורים, 1973 / [אור יהודה] : כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2013.

 

 1. הגדה של פסח.בוכרית.תשס"ח.רמת גן הגדה של פסח : ע"פ נוסח חוקת הפסח של העדה הבוכרית בהוספת פתגמים ואמרות קודש מהרבי מליובאוויטש / רמת גן : קונגרס יהודי בוכרה, תשס"ח 2008.

 

 1. הורביץ, בועז ניחוח אדמה תחוחה : ראשון לציון 1882-1922 / [ישראל] : הוצאת אפי מלצר, 2014.

 

 1. הורוסוב, הילה הסרט הוא חיינו אך לא בשבילנו : סקירה של העיתונים, בבתנגדויות והמאבקעם כנגד הראינוע והקולנוע בתל-אביב מראשיתם ועד שנות ה-30 : לבירור מקומם בתרבות הפנאי בעיר העברית הראשונה / [רמת-גן : חמו"ל], 2006.

 

 1. הירשנזון, חיים ספר מלכי בקדש : שאלות ותשובות / ירושלים : מכון שלום הרטמן, תשס"ז-תשע"ג 2006-2012.

 

 1. המכון למורשת בן גוריון אומרים ישנה ארץ : עם ישראל וארצו / אבן-יהודה : רכס פרויקטים חינוכיים, 2012.

 

 1. זוכר, יצחק משבחי ירושלים : ["מעורב חרושלמי" פיקנטי של אתרים, סיפורים והיסטוריה] / ירושלים : [חמו"ל], תשע"ג - 2013.

 

 1. חדד, אליעזר- "השווה הכתוב אישה לאיש" : על מעמדן של נשים בבתי דין רבניים / ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ג 2013.

 

 1. חותם בהר : 60 לפלמ"ח צובה, תש"ח-תשס"ח, 1948-2008 / [פלמ"ח צובה] : קיבוץ פלמ"ח צובה, 2008.

 

 1. חזון האוויר : ראשית התעופה בארץ-ישראל, 1948-1913 / תל אביב : מוזיאון ארץ ישראל, תשע"ד 2013.

 

 1. טפר, יגאל דרכים נושאות עם : דרכי עולי הרגל אל ירושלים בימי הבית השני / [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד, תשע"ג 2013.

 

 1. טרנר, יוסף היחס לציון ולתפוצות במחשבה היהודית של המאה ה- 20 : עיונים בפילוסופיה של הקיום היהודי / בני ברק : הקיבוץ המאוחד, 2014.

 

 1. יהב, דן מעוז אביב: בת שישים : סיפורה של שכונה עירונית כאגודה שיתופית (2014-1954) / [תל אביב] : מישב, 2014.

 

 1. יודאיקה מקומית : חפצי היודאיקה שנוצרו בארץ ישראל 1880-1967 / תל אביב : מוזיאון ארץ ישראל, 2014.

 

 1. כהן לוינובסקי, נורית פליטים יהודים במלחמת העצמאות / תל אביב : הוצאת עם עובד, תשע"ד 2014.

 

 1. כהן, עמיחי - יורים ושופטים : ביטחון ומשפט בישראל / [תל אביב] : ידיעות אחרונות, 2014.

 

 1. כנס [מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל]9 :2010 : הלחימה במבואות ירושלים : הכנס השנתי התשיעי, העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל י-י"א בחשון תשע"א, 18-19 באוקטובר 2010, יד לשריון לטרון / ירושלים : אריאל, 2011.

 

 1. כנרי, ברוך יוסקה רבינוביץ - עדות / : ברוך כנרי. רמת גן : יד טבנקין, 2014.

 

 1. לאו, בנימין ירמיהו : גורלו של חוזה / תל-אביב : משכל, 2010.

 

 1. לאומיות, זהות ופוליטיקה : ישראל והמזרח התיכון : מחקרים לכבודו של פרופ' אשר ססר / תל אביב : מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב, 2014.

 

 1. לוי בן אברהם בן חיים לוית חן : החלק השני מן המאמר השישי - סתרי אמונה : החלק השני מן המאמר השביעי - שער ההגדה / באר-שבע : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ד.

 

 1. לוי-חברוני, אמציה עליית יהודי תימן למושבה זכרון יעקב : תרע"ב-תרע"ד, 1914-1912 / [זכרון יעקב? : א' לוי-חברוני], תשס"ט 2008.

 

 1. ליבוביץ מתפלמס : תמלול ותיעוד וידאו של 13 שעות פולמוס / ירושלים : כרמל, תשע"ג 2013.

 

 1. ליסק, רבקה שפק מתי ואיך חוסל הרוב היהודי בארץ ישראל : משלהי המאה ה-4 לפנה"ס עד המאה ה-16 לסה"נ :היהודים כמיעוט בזמן הכיבוש הנוצרי מוסלמי / ירושלים : כרמל, תשע"ד 2014.

 

 1. מוזיאון העליה הראשונה על שם משה ושרה אריזון (זכרון יעקב) סיפורה של המושבה זכרון יעקב מהעלייה הראשונה ועד העלייה של שנות ה-50 : אסופת רשימות ומאמרים / זכרון יעקב : מוזיאון העליה הראשונה, תשס"ז 2007.

 

 1. מוזיקה בישראל / קריית שדה בוקר : אוניברסיטת בן גוריון בנגב - מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, תשע"ד 2014.

 

 1. מזר, אילת גילוי אוצר המנורה למרגלות הר הבית / ירושלים : שהם, 2013.

 

 1. מלמד-כהן, רחמים,-  קוצ'יק / ירושלים : רחמים מלמד-כהן, 2014.

 

 1. נביעות : הארות, עצות ותובנות המשיבות את הרוח על פי משנתו של הראי"ה קוק / תל אביב : משכל, 2013.

 

 1. נוימן, גבי, - שישים וארבעה נקבים / תל-אביב : גוונים, תש"ע 2010.

 

 1. סמואל, יצחק, היינו כחולמים : מסע לארץ ישראל ומסע בה בשנת תרצ"ה-1935 / ירושלים : משפחת סמואל, תשע"ג 2012.

 

 1. סרוגו, שי הפועלים היהודים בנמל סלוניקי : בין העולם העות'מאני לעולמה של מדינת הלאום היוונית (1869-1936) / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ד 2014.

 

 1. עבודה דוקטור בנושא 'מהנדסים, אדריכלים [-] אסכולות ודגמים בתכנון בעירוני והארכיטקטוני של תל אביב 1909-1966' : בקשה להגשה במתכונת 'עבודה דוקטור הכוללת מאמרים'] / [ירושלים : חמו"ל], 2010.

 

 1. עוז, אברהם שדות ומזוודות : תזות על הדרמה העברית והסיפר הציוני / תל אביב : רסלינג, 2014.

 

 1. עינב, כי בתחבולות / תל-אביב : משכל, 2014.

 

 1. עמק שוה (ירושלים) עיר משתנה בעקבות עברה : פרויקטים ארכיאולוגיים בעל השפעה פוליטית בעיר העתיקה של ירושלים ובכפר סילואן / [ירושלים? : עמק שוה], 2013.

 

 1. עמרני, חגית זהותה וייחודה של הפורטוגזים בתוניס במאות ה-18 וה-19 / [רמת גן : חמו"ל], תשע"ב, 2011.

 

 1. עפרת, גדעון, - אופקים רחבים - 120 שנות אמנות ישראלית : מאוסף עפרת לאוסף לוין - עבודות נבחרות / [ירושלים] : קרן וינה ירושלים לאמנות ישראלית, 2012-2013.

 

 1. עציון, יהודה עלילות המופתי והדוקטור : השיח הציוני-מוסלמי בנושא הר הבית והמקדש על רקע פרעות תרפ"ט / ירושלים : ספריית בית אל, תשע"ד 2014.

 

 1. פרידמן-פלג, קרן, - העם על הספה : הפוליטיקה של הטראומה בישראל / ירושלים : מכון אשכול - האוניברסיטה העברית ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית, תשע"ד 2014.

 

 1. קוה, יואב  4X  4 סיבות לטייל ברכב שטח / [ישראל] : שבילים, [2014].

 

 1. קרש, אפרים מיתוס המרכזיות הפלסטינית / רמת גן : מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן, 2014.

 

 1. ראש פינה בת מאה ושלושים : (תרל"ח-תשס"ח) / ראש פנה : המועצה מקומית ראש פנה, תשע"א.

 

 1. רומן, ידין מצדה : תהומות אין חקר / [תל אביב] : ארץ הצבי, 2014.

 

 1. רז, נפתלי נווה-אילן ההיסטורית : "לגעת בעבר ולשמרו למחר" / רבדים : נבאט, 2009.

 

 1. רזניק, נדב האכלת גוזל קוקיה אירופית ע"י "פונדקאיו" המדברונים : בנחל מנחת ירושלים : מקרה לדוגמא של "טפילות" במחלקת העופות / ירושלים : נדב רזניק, תשע"ד .

 

 1. רזניק, נדב סווג התפתחותי-נושאי של הלכות הירושלמי ככתבה וכלשונה / ירושלים : נ. רזניק, תשע"א.

 

 1. רזניק, נדב רשימת המנורה : סדר הדלקת הנרות בבהמ"ק עפ"י כת"י, כ"ק האדמו"ר מנחם מענדל : ניתוח נושאי התפתחותי משווה, ע"ד החסידות / ירושלים : נ. רזניק, תשע"ג.

 

 1. רזניק, נדב שטיחי משכית במראת סיפורי המקרא : לפי סדר השרשים לרד"ק וקונקורדנציה חדשה לתנ"ך בעריכת אברהם אבן-שושן / ירושלים : נדב רזניק, תשע"ד.

 

 1. ריבלין, יובל - העכבר ששאג : זהות יהודית בקולנוע האמריקני והישראלי / ירושלים : טובי, 2009.

 

 1. רמון, אילן מעלינו רק רקיע : היומנים של אילן ואסף רמון / תל-אביב : משכל, 2013.

 

 1. רמון, יוסף צבי בן דוד- שמיטה : מן המקורות ועד להלכה למעשה / אלון שבות : מרכז הלכה והוראה, תשע"ד.

 

 1. רנסנס כלי המתכת הדמשקאים מהמאות ה-19 וה-20 : אוסף יפעת ודורון סבג / רעננה : אגף תרבות, נוער ופנאי - עיריית רעננה, 2012.

 

 1. רשימה שלמה : המכילה את השמות והכתבות של עסקי התעשיה היהודיים בא"י ... ירושלם : מחלקת המסחר והתעשיה, [תרפ"ד] 2010.

 

 1. Abowd, Thomas Philip, Colonial Jerusalem : the spatial construction of identity and difference in a city of myth, 1948-2012 / Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, [2014].

 

 1. Ackerman-Lieberman, Phillip Isaac The business of identity : Jews, Muslims, and economic life in medieval Egypt / Stanford, California : Stanford University Press, c2014.

 

 1. Agmon, Iris Family & court : legal culture and modernity in late Ottoman Palestine / Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, 2006.

 

 1. Arkin, Kimberly A. Rhinestones, religion, and the Republic : fashioning Jewishness in France / Stanford, California : Stanford University Press, [2014].

 

 1. Azoulay, Ariella, The one-state condition : occupation and democracy in Israel/Palestine / Stanford, Calif, : Stanford Univ. Press, 2012.

 

 1. Borders and boundaries in and around Dutch Jewish history / Amsterdam : Aksant, 2011.

 

 1. Carenen, Caitlin The fervent embrace : liberal Protestants, evangelicals, and Israel / New York : New York University Press, 2012.

 

 1. Cromer, Gerald Tikkun Olam : engaged spirituality and Jewish identity / Ramat Gan : Bar Ilan University, 2007 5767.

 

 1. Crown-Tamir, Hela Israel - history in a nutshell : highlighting the war and military history / Jerusalem : TsurTsina, 2011.

 

 1. Dolermo, Marco Francesco La costruzione dell'odio : ebrei, contadini e diocesi di Acqui dall'istituzione del ghetto del 1731 alle violenze del 1799 e del 1848 / Torino : S. Zamorani, 2005.

 

 1. Ethnographic encounters in Israel : poetics and ethics of fieldwork / Bloomington : Indiana University Press, [2013].

 

 1. Feiler, Gil Israel and Kazakhstan : assessing the bilateral relations / Ramat Gan : The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 2014.

 

 1. Finkelstein, Israel The forgotten kingdom : the archaeology and history of Northern Israel / Atlanta : Society of Biblical Literature, 2013.

 

 1. Goldstein, Miriam, Karaite exegesis in medieval Jerusalem : the Judeo-Arabic Pentateuch commentary of Yusuf ibn Nuh and Abu al-Faraj Harun / Tubingen : Mohr Siebeck, c2011.

 

 1. Gordis, Daniel Menachem Begin : the battle for Israel's soul / New York : Nextbook, [2014].

 

 1. Gregg, Gary S. The Middle East : a cultural psychology / Oxford ; : Oxford University Press, 2005. New York :.

 

 1. Helman, Anat Becoming Israeli : national ideals and everyday life in the 1950s / Waltham, Massachusetts : Brandeis University Press, 2014.

 

 1. Hodes, Joseph, - From India to Israel : identity, immigration and the struggle for religious equality / Montreal : McGill-Queen's University Press, [2014].

 

 1. Holocaust survivors : resettlement, memories, identities / New York : Berghahn Books, 2012.

 

 1. Israel in the world : legitimacy and exceptionalism / London : Routledge, 2013.

 

 1. Kotani, Apostol A history of Jews in Albania. Tirana : s.n., 2011.

 

 1. Levy, Solly El segundo libro de Selomó : (de Tánger a Montreal) / Barcelona : Tirocinio, 2014.

 

 1. Levy, Yagil, - Israel's death hierarchy : casualty aversion in a militarized democracy / New York : New York University Press, c2012.

 

 1. Matalon, Avi Tel Aviv : urban culture in another Zion / [Cambridge, M.A. : S.n. ], 2009.

 

 1. Messinas, Elias V. The synagogues of Greece : a study of synagogues in Macedonia and Thrace / Jacksonville, FL : Bloch Publishing, 2012.

 

 1. Nationalism and binationalism : the perils of perfect structures / Brighton : Sussex Academic Press, [2013].

 

 1. Postwar Jewish displacement and rebirth, 1945-1967 / Leiden : Brill, [2014]. Boston.

 

 1. Pringle, Denys Churches, castles and landscape in the Frankish East / Farnham : Ashgate Variorum, c2013.

 

 1. Roffé, Sarina. An analysis of Brooklyn's rabinnical takana prohibiting Syrian and Near Eastern Jews from marrying converts / Touro College, 2006.

 

 1. Sephardi lives : a documentary history, 1700-1950 / Stanford, California : Stanford University Press, 2014.

 

 1. Sezanayev, Moshekhay Hearts, beating in unison : Sazanayev's genealogical tree / New York : M. Sezanayev, 2012.

 

 1. Spolsky, Bernard The languages of the Jews : a sociolinguistic history / New York : Cambridge University Press, 2014.

 

 1. Susser, Asher Israel, Jordan, and Palestine : the two-state imperative / Waltham, Mass. : Brandeis University Press, c2012.

 

 1. Talgam, Rina Mosaics of faith : floors of Pagans, Jews, Samaritans, Christians, and Muslims in the Holy Land / Jerusalem : Yad Izhak Ben-Zvi, 2014.

 

 1. The impacts of lasting occupation : lessons from Israeli society / New York : Oxford University Press, c2013.

 

 1. The Ottoman Middle East : studies in honor of Amnon Cohen / Leiden ; : Brill, 2014.

 

 1. Through the eyes of the beholder : the Holy Land, 1517-1713 / Leiden ; : Brill, 2013. Boston :.

 

 1. Бачаев, Мордехай Хия,1911-2007 Мурури Замон /

 

 1. Ильязаров, Яков Пламя души / Израиль : М+, 2009.

 

 1. Калонтаров, Давид Ефимович Десятилетия среди веков и тысячелетий / Израиль : автор, 2008.

 

 1. Калонтаров, Давид Ефимович Память и подвиг имена и судьбы 2557 фронтовиков Бухарских евреев : (каталог) / Израиль : автор, 2006.

 

 1. Кураев, Григорий Подбит на взлёте / New York : [s.n], 2008.

 

 1. Суфичаев, Илья Бухарские евреи в народной и современной медицинве : Сборник очерков / Израиль : Всемирный Конгресс Бухарских Евреев, 2004-2005.

 

 1. Хахамов, Йосеф Кахоль-Лаван / Израиль : Берилл, 2007.

 

 

 

ספרים ישנים, שהם חדשים בספרייה, שקוטלגו בחודשים

ספטמבר אוקטובר   2014

 

 1. שר שלום, משה ההוי בשכונות יוצאי אירן בירושלים כרקע לספרות עממית / [ירושלים : חמו"ל], [תשמ"ד].

 

 1. תנ"ך.סורית.תשל"ג המקרא בתרגום הסורי-ארצישראלי : חלק ראשון - תורה ונביאים / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ג 1973.

 

 1. תנועת ההגירה של ערביי א"י בתקופה 1.12.47-1.6.48 / [ח.מ. : חמו"ל], 1948.

 

 1. אביטל, שפרה,  שפרה ונחמן רפופורט אביטל / [ח"מ : חמו"ל, 2001+].

 

 1. אהרוני, עינת ירושלים במורשת יהודי אתיופיה / [רמת גן : חמו"ל ], תשס"ב.

 

 1. אוזון, אתי ייבוש ביצות החולה על ידי הקק"ל / [רמת גן : חמו"ל], 2002.

 

 1. אראל, אורלי שימור אתרים הסטוריים במדינת ישראל : חקיקה, מנהל ומדיניות / ירושלים : [חמו"ל], תשמ"ז, 1987.

 

 1. בוכני, אתי מסלול לטיול : מדריך לטיולי משפחות בחיק הטבע / תל אביב : צופית, [1999].

 

 1. בר-אילן, מאיר, אגרות : הרב מאיר בר-אילן / רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ו 1976.

 

 1. ברדן, ז'ן דני פרשת דרייפוס / תל אביב : עם עובד, תשנ"ב 1992.

 

 1. גורן, יהודית קרית ענבים : תכנונה, הקמתה והתפתחותה בשנותיה הראשונות (1920-1925) / [רמת-גן : חמו"ל], 1994.

 

 1. גריצר, איריס הזכות לקורת-גג : ההתיישבות העירונית של הפועלים בארץ-ישראל ושורשיה האירופאיים בין שתי מלחמות העולם / תל אביב : [א. גריצר], 1991.

 

 1. דה-מלאך, יואל, התפתחות המחקר החקלאי ברמת הנגב 1943-2001 / שדה בוקר : מכון בן-גוריון, תשס"ג 2003.

 

 1. דולו, ז'ילברט הבעיה האיסלאמית : האיסלאם על שולחן הניתוחים : סקירה מקיפה על המניעים הדתיים-היסטוריים של האיסלאם לעוינותו לישראל ולמדינות המערב / Paris : [חמו"ל], 2002.

 

 1. המוזיאון וספרית אמלי למוסיקה חיפה כלי נגינה עממיים בתורכיה / חיפה : המוזיאון וספרית אמלי למוסיקה חיפה, 1980.

 

 1. הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות הכנס הישראלי.(א :1987 : ספר הפדרציה הספרדית בישראל / תל-אביב : הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות בישראל, תשנ"ג 1993.

 

 1. וילנאי, זאב  גבול לבנון / תל אביב : מטכ"ל. קצין חינוך ראשי. ענף הסברה. מדור ידיעת הארץ, תשל"ח 1978.

 

 1. חמישה מסלולי סיורים ב"פרוזדור ירושלים" / ירושלים : האגף לחינוך ולנוער, קרן קימת לישראל, תשנ"ב 1992.

 

 1. ידיעת הארץ : דפי הדרכה למורה בצה"ל. / [ח.מ. ] צה"ל, מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, ענף השכלה, [תשכ"כ - 1964].

 

 1. יום ירושלים / ירושלים : משרד החנוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, היחידה להעמקת החנוך היהודי, תשמ"ח.

 

 1. יעקב, מאנקונה  עיר האור / תל אביב : זמורה-ביתן, תש"ס 1999.

 

 1. ירושלים בשיר ובסיפורת : הרצאות שנישאו בכנס המוקדש לירושלים לרגל ההכרזה על הנושא השנתי במערכת החינוך / ירושלים : קרן ספריות לילדי ישראל, תשנ"ג.

 

 1. ירושלים.מחלקת מהנדס העיר.המשרד לתכנית אב כרטסת השימור / (ירושלים) : המשרד, 1968.

 

 1. ישראל.ועדת ההגוי לפתוח התירות בירושלים דו"ח מסכם / ירושלים : משרד התיירות, תשנ"ג 1993.

 

 1. לגעת בעבר ולשמרו למחר" : חידון ארצי לנוער - תשנ"ה, תקנון / [ח.מ. : פלס שירות דפוס], תשנ"ה.

 

 1. ליכטהים, ריכרד תולדות הציונות בגרמניה / [ירושלים] : הספריה הציונית, [1951].

 

 1. לירון, אהרון ירושלים העתיקה במצור ובקרב / [תל-אביב] : מערכות, 1960.

 

 1. מורה דרך קצר דגם ירושלים מסוף ימי הבית השני / ירושלים : הולילנד, [1966] , 1984+.

 

 1. מערכות ים - בטאון חיל הים - בכוננות ובמלחמה / (תל אביב ) : מערכות, תשכ"ו 1967.

 

 1. מפה של זיכרון : מרחב ההנצחה לזכרו של יצחק רבין / תל אביב : מוזיאון ארץ ישראל, 1996.

 

 1. משפט התורה במדינת ישראל / עפרה : מכון משפטי ארץ, [תשס"-].

 

 1. נעלה לירושלים : כ"ט שנים לאיחוד העיר ; כנס נוער ארצי / ירושלים : משרד החינוך, התרבות והספורט - מינהל חברה ונוער - תחום של"ח וידיעת הארץ, [1996?].

 

 1. סליאר, דפנה ראשיתו של החינוך הלאומי ביפו / [ח.מ. : חמו"ל, תשנ"ד.

 

 1. סרוסי, אברהם מבבל לרמת גן : התיישבות עולע עיראק בעיר רמת גן בראשית שנות ה-90 / [רמת גן : חמו"ל], תש"ס.

 

 1. קטריץ', ויקוריה העיתונות היהודית בשפה הרוסית במאה ה-19 : היחס להגירה / [רמת-גן : חמו"ל, 1990+].

 

 1. קלינמן, טובה הגמנסיה העברית בירושלים ויחס הציבור הדתי ללימודי החול ולחילוניות / [רמת-גן, חמו"ל].

 

 1. שילה, יהודית שיקולים בקביעת שמות לישובים : (בין השנים 1922-1951 / [רמת-גן : חמו"ל], 2001.

 

 1. שלהב, יוסף גורמים פוליטיים בהקצאה מרחבית של שירותי-חינוך דתיים בערים ישראליות / ירושלים : [חמו"ל], תשל"ז, 1977.

 

 1. שפיגל, נתן, מלים מספרות : מבחר מונחים וגלגולם בתרבות האנושית / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ב 1992.

 

 1. Bucharim and Beit Yisrael rehabilitation program : stage 1 - analysis and recommendations for immediate action / Tel Aviv : Avnin, 1979.

 

 1. Collins, Norman J. The Ottoman post and telegraph offices in Palestine and Sinai / London : Sahara Publications, 2000.

 

 1. Dehan, Emmanuel Megiddo Armageddon : a geographical, historical and archeological survey / Tel-Aviv : E. Dehan, 1980.

 

 1. Dimand, Maurice Sven A handbook of Muhammadan art / New York : Hartsdale House, 1947.

 

 1. Feinberg-Vamosh, Miriam Daily life at the time of Jesus / Herzlia : Palphot, [2001?].

 

 1. Gafni, Shlomo S. The glory of Jerusalem / Jerusalem : G.A. the Jerusalem Publishing House, c1982.

 

 1. Gevaryahu, Haim Vision and fulfilment : six Bible personalities / Tel-Aviv : World Wizo Department of Education, 1987.

 

 1. Guiladi, Yaël Jerusalem est une, 1967-1977 / Jerusalem : Livres Keter, c1977.

 

 1. Harper's Bible dictionary / San Francisco : Harper & Row, c1985.

 

 1. Lüpsen, Focko Palästina : Bilder einer Reise. Witten : Eckhart-Verlag, [1955].

 

 1. Mitrani, Emili Anatolian synagogues / Istanbul : Mitrani-Alok Productions, 1992.

 

 1. Pipes, Daniel,1949- The hidden hand : Middle East fears of conspiracy / London : Macmillan Press, 1996.

 

 1. Penkower, Monty Noam, Decision on Palestine deferred : America, Britain and wartime diplomacy, 1939-1945 / London : Frank Cass, 2002.

 

 1. Romantic Lebanon : the European view, 1700-1900 : [exhibition catalogue]. London : British Lebanese Association, c1986.

 

 1. Savitzky, Joseph Activity centers study : summary report March 1976 / [Jerusalem] : Policy Planning Section, City Planning Department, Jerusalem Municipality, 1976.

 

 1. Segev, Samuel Crossing the Jordan : Israel's hard road to peace / New York : St. Martin's Press, c1998.

 

 

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר