חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

י"ט שבט תשע"ח

4 בפברואר 2018

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

שם הספק: ד"ר שרה לאור

מהות ההתקשרות:

פרויקט פייטן-נגן הינו פרויקט במשרד החינוך להנחלת הפיוט בבתי ספר יסודיים.

זוהי תוכנית המבקשת להטמיע את תרבות הפיוט במערכת החינוך הממלכתי והממלכתי דתי, על ידי עידוד המורים ללמד פיוטים במסגרות שונות, וביניהן: שירים ושורשים, תוכנית הלימודים של תרבות יהודית ישראלית ותוכניות נוספות המתבצעות בחינוך הממלכתי דתי. במסגרת הפרויקט יש צורך בגורם אשר יעניק את השירותים הבאים: ינחה את המורים, יבחר פייטנים וינחה אותם, וכן ידאג למקצועיות מיטבית בפעילות, על מנת שהפייטנים שיגיעו לבתי הספר יהיו מכוונים לתוכניות הרלוונטיות ומתאימים לקבוצות הגיל בפניהם הם יופיעו. כמו כן בפרויקט יתקיימו השתלמויות למורים בתחום הפיוט אשר יש להנחותן.

ההתקשרות עם ד"ר שרה לאור היא לצורך השירותים המפורטים לעיל.

שרה לאור היא ד"ר להוראת הפיוט והמחקר שלה עסק בפיוטים של קהילות ישראל במסגרת בתי הספר. היא עוסקת בחקר הפיוטים של קהילות ישראל למעלה מ- 20 שנה ויש לה ניסיון רב שנים בהנחיית מורים בהוראת הפיוט . במסגרת עבודתה במשרד החינוך היתה אחראית על מפגשי "פייטן-נגן" במהלך 10 השנים האחרונות והיא אף מונתה השנה ליו"ר ועדת משנה ליישום מסקנות ועדת ביטון בתחום הפיוטים והשירים.

הכשרתה, כישוריה וניסיונה המקצועי של ד"ר שרה לאור, בתחום הנ"ל ובפרט ביחס להוראת הפיוט בגיל הרלבנטי וכן היכרותה עם הפרוייקט, תומכים בהגדרתה כספק יחיד.

 

אומדן שווי ההתקשרות: 65,000 ₪

תקופת ההתקשרות: שנה אחת

 

 

מר  אריק וירצבורגר

סמנכ"ל חינוכי

יד יצחק בן-צבי

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ד"ר שרה לאור  חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ד"ר שרה לאור
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share