מכרז פומבי 5/2019 - הזמנה להגשת הצעות לאספקת שירותי הסעות ליד יצחק בן-צבי

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 8/12/2019 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 22/12/2019 עד השעה 12:00

 

קישורים למסמכי המכרז:

 

מכרז פומבי מס' 5/2019 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי הסעות שירותי הסעות  - מסמכי המכרז המלאים  מכרז פומבי מס' 5/2019 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי הסעות שירותי הסעות - מסמכי המכרז המלאים
מכרז פומבי מס' 5/2019 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי הסעות - הודעת המכרז בעברית  מכרז פומבי מס' 5/2019 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי הסעות - הודעת המכרז בעברית
מכרז פומבי מס' 5/2019 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי הסעות - הודעת המכרז בערבית  מכרז פומבי מס' 5/2019 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי הסעות - הודעת המכרז בערבית
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share