קול קורא מס' 3/2018 - הודעה על עריכת רשימת מציעים

ל' בסיון תשע"ח

13.6.2018

 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

קול קורא מס' 3/2018 - הודעה על  עריכת רשימת מציעים

 

 

  1. מהות ההתקשרות: יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט – 1969 (להלן: "המוסד") עורכת בזאת קול קורא לצורך עריכה וניהול רשימת מציעים, בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התח"מ"), ועפ"י פירוט הנושאים המצוין להלן ובהתאם לתקנה 16 לתח"מ:

א.      ניהול דפי פייסבוק

ב.      עיצוב גרפי

ג.        קרטוגרפיה

ד.      עריכה לשונית

 

  1. הגשת מועמדות: על ספק המעוניין להצטרף למאגר המציעים של המוסד למלא בבקשת ההצטרפות המצורפת לקול הקורא את התחומים הרלבנטיים לתחום עיסוקו וכן למלא את כלל הפרטים הנדרשים ב"בקשת הצטרפות" המהווה חלק ממסמכי הקול הקורא ולהעביר את כל המסמכים הרלבנטיים לבקשה. את הבקשה על כל נספחיה, יש להעביר לכתובת הדוא"ל michal@ybz.org.il.
  2. עיון במסמכי הקול הקורא: לעיון במסמכי הקול הקורא יש ללחוץ כאן
  3. הודעות מטעם המזמין בקשר לקול קורא זה, ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

 

יד יצחק בן צבי

תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969  

 

קול קורא - הודעה על  עריכת רשימת מציעים  קול קורא - הודעה על עריכת רשימת מציעים
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share