מכרז פומבי 2/2018 - הזמנה להציע הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה

מענה לשאלת הבהרה ובקשה שנתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות והבהרות  מענה לשאלת הבהרה ובקשה שנתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות והבהרות
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share