סרטי וידאו

 

 

יום העיון להשקת מרכז עודד וטוני אלישר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל

 

 

מושב ראשון

 

 

 

 

 

מושב שני