אודות המרכז

מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל

 


המרכז יעסוק בקידום המחקר על יהודי ספרד בארץ ישראל
(אשר עלו לארץ ישראל מארצות צפון הים התיכון דהיינו:
ספרד, פורטוגל, איטליה, יוגוסלביה, אלבניה, בולגריה, תורכיה, יוון,
וכן ביהודי סוריה, לבנון ועיראק"
ואשר היוו חלק מרכזי מ"היישוב הישן" מאז גירוש ספרד ועד היום)
ובהנחלתו לציבור הרחב.

 

המרכז יפעל בין היתר בתחומים הבאים:

 *טיפוח דור צעיר של חוקרים, תמיכה במחקרים חדשים ופרסומם. 

* מלגות ופרסים לחוקרים, תלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות בישראל העוסקים בתחום. 

* קיום כנסים וימי עיון מדעיים ולציבור הרחב, סדנאות ודיונים לחוקרים, הרצאות, ערבי ספר וכדו'

* איסוף חומר ארכיוני, תמונות, חפצים ופריטים אחרים, תיעוד בע"פ, ראיונות, בניית מאגרי מידע  וכדו' להכנת תשתית מחקרית ולפרסומה.

 

המרכז מנוהל באמצעות: ועד מנהל וועדה אקדמית.

יו"ר הועד המנהל הינו ראש מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, לצידו ראש המכון לחקר א"י ויישובה, נציג יד בן-צבי ועוד.

הועדה האקדמית בראשות יו"ר המכון לחקר קהילות ישראל במזרח ולצדו מכהנים: יו"ר המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה וחוקרים בכירים נציגי אוניברסיטאות שונות.

 

בראש המרכז מכהן פרופ' יעקב ברנאי מאוניברסיטת חיפה

המרכז אשר הוקם ע"י עודד אלישר ויד יצחק בן–צבי                                                           
נחנך ביום עיון מיוחד ב: כ"ב באלול תשע"ח, 13.9.2017