קשת רובינסון צילום אביגיל הופמן שקיעה בירושלים צילום אביגיל הופמן דלת בית הכנסת אליהו הנביא קבר דוד צילום אביגיל הופמן בית רוטשילד צילום אביגיל הופמן
ירושלים: מראה מקום - כנס 'ימי ירושלים' הבינלאומי השני,יד יצחק בן צבי, תשעד

מרחבי משמעות, תרבות, דימוי וריאליה מקומית בירושלים
ע"ש אשר ושושנה הלוי, בוני ירושלים בחומר וברוח

המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי

הכנס נערך בימים י"ג-ט"ו בסיוון תשע"ד (11 – 13 ביוני 2014)

תכנית כנס ימי ירושלים לחקר ירושלים השני תשעד

מידע נוסף -כנס ימי ירושלים השני לחקר ירושלים תשעד