הכנס השנתי השמיני של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט


הארגון הישראלי להסטוריה ומשפט

מכון דיויד ברג למשפט והיסטוריה

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

הכנס השנתי השמיני של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט

יום שני 15 באוקטובר 2012, יד בן-צבי, ירושלים

אומנות ההיסטוריה של המשפט: מחקר ארכיוני, ראיונות בעל פה ומקורות נוספים
(התכנית כפופה לשינויים)


09:00 התכנסות

09:15 ברכות: מנחם הירשמן, המכון לחקר ארץ ישראל וישובה, יד בן צבי; אלכסנדר (סנדי) קדר, יו"ר ועדת ההיגוי של הכנס.

אסף לחובסקי (מכון דיויד ברג למשפט והסטוריה)

9:15-10:35 מושב 1 (שני פאנלים מקבילים)

א. היסטוריה של הדין העברי (יו"ר אביטל מרגלית) (צריף קטן)

1. מאיר בן שחר, (האונ' העברית) בין הלכה לדין: על המחוייבות הפורמלית והמעשית להלכה הקדומה ולמסירתה בספרות חכמים.

2. לוי יצחק קופר (בר-אילן), סיפורי חסידים, לא משפט, לא היסטוריה, אבל היסטוריה של המשפט.

3. עמיחי רדזינר (בר-אילן) ,הגניזה הירושלמית: תרומת הארכיון לחקר התפתחות ויישום המשפט. העברי במאה העשרים.

ב. פאנל משולב: ימי הביניים והמפגש הקולוניאלי בתקופת המנדט (יו"ר אסתר כהן, באנגלית) (צריף הנשיא)

4. ויקי מליכסון (בר-אילן) , ההוכחה המשפטית הימיביניימית.

Vicky Melechson, Medieval Judicial Ordeals: Stress-Detectors?s ssssssssssssssssssssssssss

5. גיא לוריא (ג'ורג'טאון), אזרחות בצרפת בשלהי ימי הביניים: קשרים משפטיים וצדק לעומת אחווה אזרחית.

Guy Lurie, An Imagined Commonwealth: Civic Ideologies in Late Medieval France .

6. דבורה ברנשטיין (חיפה), לחלץ את השתיקות מהפרוטוקול המשפטי, מקרה רצח על כבוד המשפחה במערכת המשפט המנדטורית.

Deborah Bernstein, Echoes of Silence: The Reluctant Community and the Silenced Victim


10:35-11:00 הפסקת קפה

11:00-12:20 מושב 2 (שני פאנלים מקבילים)

ג.

Joint American Society for Legal History and Israeli Society for Legal history
(Chair Adam Hofri-wWinogradow) (The President's lodge- Zrif Hanasi)

7. Craig Evan Klafter (Northern Iowa), Sources and Methods in Legal History: American Explorations
Early American Lawyers’ Reliance on Classical and Continental Sources: Significant or Window-
Dressing.

8. John Wertheimer (Davidson College), Domestic Abuse and the Law in Recent
Guatemalan History. .

9. Anat Rosenberg (IDC), Liberalism Unsettled: A Study of Ideology in the
Promise of Marriage.


ד. התקופה הישראלית המוקדמת (יו"ר ניר קידר ) (צריף קטן)

10. אבירם שחל (תל אביב), גילויים ארכיוניים חדשים בפרשת אי מינוי של השופט גד פרומקין.

11. מיכאל בירנהק (תל אביב), כור ההיתוך של דיני זכויות יוצרים: URHEBERRECHT בירושלים.

12. גיא זיידמן ויהל קפלן (המרכז הבינתחומי), ההסדר המשפטי של יציאה מהארץ בעשור הראשון.

ה. 12:20-13:45 מושב 3

13. מליאה – שולחן עגול על מחקר ארכיוני ומקורות היסטוריים נוספים, (יו"ר סנדי קדר).

משתתפים: גנז המדינה - ד"ר יעקב לזוביק, הממונה על החשיפה בגנזך המדינה - מר גלעד לבנה, היועצת המשפטית של גנזך

המדינה - עו"ד שירן שושנה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה - מר מייק בלס, ראש תחום פרטיות ומידע באגודה לזכויות

האזרח –אבנר פינצ'וק, האגודה לזכויות האזרח, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב - רון חריס.

13:45-14:45 הפסקת צהריים ואסיפת הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט. (צריף הנשיא)

14:45-16:05
מושב 4 (שני פאנלים)

ה. משפט, כלכלה וחברה בתקופת המנדט והתקופה הישראלית המוקדמת, (יו"ר אסף לחובסקי)

Law, Economics and Society during the Mandate and Early Israeli Periods (Chair Assaf Likhovski.In English) (The President's lodge
-

14. רונן שמיר (תל אביב), שוק, מדינה ובניית משטר-חשמל: פלסטינה 1921-1927

Ronen Shamir, Electrifying Palestine: Wires, Electric-Meters and Laws.

15. יפעת הולצמן-גזית (המכללה למנהל), מעיסוק למקצוע: שמאות מקרקעין בארץ ישראל המנדטורית.

From Practice to Profession: Land Valuers in Mandate Palestine 1922-1947.
 
16. נדיה מוגלבסקי ויאיר שגיא (חיפה), מהפכות של עבר ומהפכות של הווה במשק הגז הישראלי: מקורותיו ההיסטוריים של חוק הנפט הישראלי.

Nadia Mogilevsky & Yair Sagy, Past and Present Revolutions in the Israeli Petroleum Market: On the Origins of the Petroleum Act of 1952.

ו. דיונים היסטוריים והיסטוריוגרפיים (יו"ר יוסי כץ) (צריף קטן)

17. חבצלת יהל, רות קרק וסת' פרנזמן (האונ' העברית), עמים ילידים ומדינת ישראל: גיאוגרפיה-היסטורית, משפט בינלאומי ובדווי הנגב.

18. אומי לייסר (האונ' העברית), הבעיה הדמוגרפית והמאבק בקוצר הראייה.

19. חיים זנדברג (המכללה למנהל), מותר המחקר ההיסטורי של משפטן ממחקרו של ההיסטוריון – בין הקרן
הקיימת לישראל לקרן החדשה לישראל
.
16:05-16:35 הפסקת קפה

16:35-18:15 מושב 5 (שני פאנלים)

ז. זהות ומגדר (יו"ר אורית רוזין) (צריף קטן)

20. ליאת קוזמה (האונ' העברית), חבר הלאומים והגירת נשים בזנות סביב הים התיכון בין מלחמות עולם.

21. שרון גבע (תל אביב), דמעותיה של צביה לובטקין: אתגרים במחקר היסטורי-מגדרי בנושא משפט אייכמן.

22. אייל כתבן ובעז שנור (המרכז האקדמי למשפט ועסקים), על ארכיונים עם כבוד.

23. מנחם מאוטנר (תל אביב), נורמליות, הקרבה, משפט: על היחסים הבעייתיים בין אשכנזים ומזרחים והשפעתם על המשפט.

ח. 24. סדנת חוקרים - אנטומיה של מחקר היסטורי-משפטי בהנחיית ד"ר נתן ברון

ועדת ההיגוי של הכנס:
ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה (יו"ר); ד"ר מוסה אבו-רמדאן, בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי כרמל; ד"ר אדם חפרי-וינוגרדוב, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופסור אסף לחובסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב; ד"ר אביטל מרגלית, בית הספר למשפטים, מכללת ספיר; ד"ר פולה קבלו, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 


תאריך 15/10/2012 09:00 18:15
מארגן האירוע המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר