Holidays in the Holy City – Tours around the year’s festivities in Jerusalem

The Days of Elul and the Holy Days of Tishrei

Hanukkah

Tu Bishvat – Arbor Day

Passover

Shavu’ot

Tisha Be’Av

Jerusalem Day

Independence Day

Christmas

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו