הוועדות הציבוריות של יד יצחק בן–צבי

מנכ"ל: יעקב יניב

 

הוועד המנהל, המועצה הציבורית, ועדת הכספים, ועדת הביקורת 

 

המועצה הציבורית

תפקידה של המועצה הציבורית להתוות קווים כלליים לפעולותיה של ה’יד’ בהתאם לחוק יד בן–צבי, ליזום תכניות פעולה חדשות, לסקור ולדון בדוחות כספיים, לאשר את המאזן השנתי ולדון בכל עניין אחר בתחום מטרות ה’יד’. בין חברי המועצה נמנים נציגים של הממשלה, של הכנסת, של עיריית ירושלים, של האוניברסיטאות וכן אישי ציבור.

 

חברי המועצה הציבורית בשנים 2010 - 2014 

בריטמן יגאל - יו"ר

אונגר רגינה

ח"כ אורלב זבולון

אלחנני  סמדר

אלישר עודד

פרופ' באומל-שוורץ ג'ודי

בועז דוד

בן-אליהו איתן

פרופ' בן-אריה יהושע

ברי אורנה

ברקת דוד

בר-שלום עדינה

גוטמן תמי

דותן עמירה

חושינסקי זאב

חרמון עמוס

יפו עליזה

פרופ' לובוצקי אלכס

לוי יואב

פרופ' מעוז עזריהו

עמרמי ישי

ח"כ פניאן ציון

פרופ' קאסוטו דוד

רווה תמי
ריבוש גיל

ח"כ תירוש רונית

  

הוועד המנהל

תפקידי הוועד המנהל לדון ולהחליט בכל ענייני ה’יד’, לקבל דיווח על פעולות שוטפות ולמנות חברים למועצה המדעית. כמו כן ממנה הוועד המנהל חבר שופטים לשם מתן פרסים על שם יצחק בן–צבי וע”ש מרדכי איש–שלום, מאשר את הרכב ועדות המערכת להוצאת הפרסומים ואת הרכב ועדות המשנה האחרות.

 

הוועדות הקבועות

הוועדות הקבועות הפועלות מטעם הוועד המנהל הן ועדת הכספים וּועדת הביקורת. ועדת הכספים דנה בענייני התקציב והמינהל של ה’יד’, והחלטותיה מובאות לאישור הוועד המנהל. ועדת הביקורת דנה בדיווחי המבקר, הכפוף לה ישירות, והמלצותיה מובאות לאישור הוועד המנהל.

 

חברי הוועד המנהל

בריטמן יגאל - יו"ר

אונגר רגינה

אלישר עודד

פרופ' בן אריה יהושע

ברקת דוד

דותן עמירה

חושינסקי זאב 

חרמון עמוס
פרופ' קאסוטו דוד
ריבוש גיל 

 

 

חברי ועדת הכספים

דוד ברקת – יו"ר

אונגר עמוס

אונגר רגינה

חושינסקי זאב

  

חברי ועדת הביקורת

כהן אלכס - יו"ר
גניחובסקי דב

גוטמן תמי

לוי יואב

 

חזרה