ספר טלפונים

 

המחלקה

מספר הטלפון

מספר הפקס

דואר אלקטרוני

לשכת המנכ"ל

02-5398888

02-5638310

ybz@ybz.org.il

.
מכוני מחקר:

 

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

02-5398822

02-5398836

machonEI@ybz.org.il

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

02-5398844

02-5612329

mbz@ybz.org.il

.

 

גופי חינוך:

 

 

 

המרכז ללימודי ארץ-ישראל
הרשמה לסיורים, קורסים וכנסים

02-5398855

02-5636449

had@ybz.org.il

 

בית הספר ללימודי ירושלים
הזמנת סיורים לקבוצות בירושלים

02-5398815

02-6274352

bsly@ybz.org.il

 

מרכז ההכשרות
קורסים והשתלמויות למדריכים ומורי דרך
02-5398891
02-5398897
02-6274352

mod@ybz.org.il

.

אריאל - דגם י-ם בתקופת בית ראשון
דגם, חזיון ותצוגה

02-6286288

02-6288593

Degem@ybz.org.il

.

 

חנות הספרים והפצה

02-5398833

02-5398838

bookstore@ybz.org.il

 

.

ספריה

02-5398811

02-5398810

library@ybz.org.il

 

ארכיון התמונות

02-5398814

 

ybzpic@ybz.org.il

 

.

כתבי-עת:

עת-מול 02-5398807 gafni@ybz.org.il
פעמים 02-5398851 Peamim@ybz.org.il
קתדרה 02-5398826/5 cathedra@ybz.org.il
.

אתר האינטרנט

02-5398862

02-5638310

info@ybz.org.il

 

גזברות

02-5398815

 

gizbarut@ybz.org.il

 

משאבי אנוש

02-5398817

 

limor@ybz.org.il

 

משק ואחזקה

025398880

02-5398840

 

 

 

 

 

 

 

חזרה