אודות

המחלקות השונות

ספר טלפונים

ספר טלפונים

מספרי הטלפון וכתובות הדוא"ל של מחלקות יד בן-צבי

קרא עוד ...

תפקידים ומטרות

הוועדות הציבוריות של יד יצחק בן–צבי

הנהלה, ועד מנהל, מועצה הציבורית, ועדת הכספים, ועדת הביקורת ומבקר פנים.

קרא עוד ...