פרויקט 'זמן ירושלים'

 

תכנית השלמה ללימודי אזרחות, המיועדת לתלמידי כיתות ט' בבתי ספר ירושלמיים, במימון מנח"י.

כהשלמה והרחבה לתוכנית הנלמדת בכיתה, יצאו התלמידים לסיורים בירושלים, ויראו  כיצד מושגים הנלמדים בכיתה באים לידי ביטוי בשטח.

ניתן לבחור שני מסלולי סיור מתוך שלושה אפשריים:

  • ירושלים-עיר שלוש דתות.
  • "חלון לעולם החרדי" (כולל מפגש עם אדם חרדי וסיור בשכונות החרדיות במרכז העיר).
  • סיור מסכם- "דילמות על קו התפר", הפותח צוהר למורכבויות השונות איתן מתמודדת העיר ירושלים וחושפת את התלמידים לקוי התפר השונים הנפגשים זה עם זה.