תקנון האתר

לקבוצות סגורות     השתתפות בקורסים     החזרת מוצרים בחנות

 

נהלי הזמנה וביטול לסיורים המוזמנים לקבוצות סגורות

 

ביטול הסיור עד שני ימי עבודה לפני מועד קיום הסיור בשעה , 13:00 ללא חיוב מצד המזמין. ·

במקרה של ביטול שיגיע לאחר השעה 13:00 , כאמור לעיל, יחויב המזמין במחצית מעלות הסיור. ·

ביטול סיור המתוכנן להתקיים ביום ראשון, אפשרי עד יום חמישי שלפניו בשעה 13:00 ללא חיוב מצד המזמין. ·

במקרה של אי הגעה לסיור או הודעה על ביטול ביום הסיור עצמו, יחויב המזמין במלוא עלות הסיור. ·

במקרה של תנאי מזג אוויר חריגים או מצב בטחוני חריג שלא יאפשרו את קיום הסיור, ניתן לבטל את הסיור עד·יום לפני מועד קיום הסיור בשעה 13:00 , ללא חיוב.

כל ביטול סיור ייעשה בכתב, ובאחריות המבטל להתקשר לוודא כי רכז/ת ההדרכה קיבל/ה את הביטול, ·

בשיחה טלפונית עם רכז/ ת ההדרכה מטעם ביה"ס ללימודי ירושלים.

כל הזמנים מתייחסים לשבוע עבודה רגיל, בימים א'-ה'.

בכל מקרה של ביטול יחויב המזמין בגין כניסה לאתרים שהוזמנו בסיור, על-פי נהלי הביטול של האתרים.

יד בן צבי אינה אחראית לחיובי האתרים המתבצעים ע"י האתרים.

על הקבוצות להגיע בזמן שנקבע למקום המפגש, כל איחור הינו על חשבון שעות ההדרכה שנקבעו מראש.

נהלי ביטחון ובטיחות:

קבוצות הכפופות לנוהלי הביטחון של משרד החינוך יפעלו לפי נהלים אלו. ·

תיאום בטחוני לסיור הינו באחריות הקבוצה המזמינה. ·

היציאה לסיור, עבור קבוצות הכפופות למשרד החינוך מותנית בתיאום בטחוני ומלווים נושאי נשק עפ"י הנדרש ·באישור הביטחוני.

)אי עמידה באחד התנאים הנ"ל תגרום לחיוב המזמין במלוא עלות הסיור. (

 

 

נוהל ביטול השתתפות בקורסים:

הודעה על ביטול השתתפות תימסר בכתב בלבד.

הודעה על ביטול השתתפות עד שבוע לפני פתיחת הקורס תזכה בהחזר שכר הלימוד בניכוי דמי ביטול כדלהלן: 200 ₪ לקורסי הבוקר (מעל 112 שעות) ו-100 ₪ לקורסים אחרים.

לאחר מועד זה ועד תאריך פתיחת הקורס יוחזר שכר הלימוד בניכוי 10% ממחיר הקורס המלא + 30 ש"ח דמי ביטול.

מתאריך פתיחת הקורס ועד חודש לאחר מכן – ביטול יחייב בתשלום 10% מעלות הקורס + מחיר המפגשים שכבר קוימו.

לאחר מכן לא יבוצעו החזרים.

 

 

ביטול עסקה בחנות הספרים

 ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה מיד בן-צבי, לפי המאוחר מביניהם.

 

ביטול מכל סיבה (מחמת פגם במוצר או אי התאמה או מסיבה אחרת) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל bookstore@ybz.org.il

 

במקרה זה, תחזיריד בן-צבי, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר וכל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה, על פי הוראות הדין.

לחלופין ניתן לקבל זיכוי או מוצר חלופי שווה ערך בחנות הספרים.

  

 עליך להחזיר את המוצר לחנות הספרים של יד בן-צבי ברחוב אבן גבירול 14, ירושלים. כשהוא במצב חדש, הספר לא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של יד בן-צבי לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.

 

הדפס
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר