מקורות

מכתב של החייל שמשון מדורסקי ז"ל למשפחתו בחדרה, ארץ-ישראל
מכתב של החייל שמשון מדורסקי ז"ל למשפחתו בחדרה, ארץ-ישראל

רשימת מקורות לפרויקט התיעוד

 

עברית Hebrew      לועזית Multi Lingua

 

 

עברית Hebrew

 

1. י' בנקובר, חמש שנים; יומן של חייל עברי, תל אביב תש"ה.

2. ב' חבס, שנים-עשר פליטים, תל אביב תש"ג.

3. _____, ילדים מצלים, תל אביב תש"ה.

4. פ'חסון, "בלילה ההוא", מגילת היטלר, קזאבלאנקה, מארוקו תש"ה.

5. _____, "מגילת היטלר", רשמות, סדרה חדשה, כרך א, תש"ו, עמ' 232.

6. מ' כלפון, ס' שואל ונשאל ח"א, ג'רבה תשי"ב.

7. מ' מוסנזון, מכתבים מן המדבר, עין חרוד תש"ד.

8. הגרעין הצפון אפריקאי, בית השיטה לשנתיים, 1944-1946, בית השיטה תש"ו.

 

 

 

 

 

 

לועזית Multi Lingua   

  

9. M. Aizenbat, Pages vécues, Alger, 1945.

10. R. Aoulker, "A propos du 8 novembre 1942", Les Nouveaux Cahiers, 

         9e année, no. 35, hiver 1973-74, pp. 79-80.

11. G. Barré, Tunisie 1942-1943, Paris, 1950.

12. S. Benelli, Io in Africa: con una conclusione Politica, Milano, 1936.

13. E. Boretz, Tunis sous la croix gammée, Alger, 1944.

14. R. Brunschvig, "Les measures antïjuives dans l`enseignement en

         Alegérie, sous le régime de Vichy", Revue d`Alger, no. 2, 1944, pp. 57-79.

15. M.R. Burgel, Étoile jaune et croix gammée. Récit d`une servitude, Tunis, 1944.

16. Eisenbeth, Maurice, Pages vécues, 1940-1943. Alger, 1945.

17. Gasquet, Frédéric, La letter de mon pére, Une famille de Tunis dans l`enfer nazi, France, 2006.

18. Ghez, Paul, Six Mois sous la botte, Tunis, 1943.

19. Giraud, Henri, Un seul but, la victoire, Alger 1942-1944, Paris, 1949.

20. Guez, Gaston, Nos Martyrs sous la botte allemande, Tunis, 1946.

21. Haddad de Paz, Charles, Les Juifs de Tunisie à Bible vècue. Provence,

         1988.

22. Juen, Mons., Mémoires, Paris, 1959.

23. Lessona, Alessandro, L`Africa settentrionale nella politica mediterranea, Roma, 1942.

24. Montagne, A., Etude sur l'utilisation à la guerre des Israélites marocains,

         Rabat, 1939.

25. Morinaud, Emile, Cinquante années d`histoire politique du department de

         Constantine, "mes mémoires"; permiére campagne contre le décret

         Crémieux, Alger, 1941.

26. Rouche, Isaac, 'Un grand rabbin à T lemcen au XVe siécle', Bulletin de la

         société de Géographie et d`Archéologie de la province d`Oran, vol. 57,

         1936, pp. 280-286; vol. 64, 1943.

27. Scherb, J., Le chemindes illusions perdues, Paris, 1944.

28. Sebaone, Raoul, 'Un mois de campagne (mai-juin 1940), Avant propos

         d`André Nouschi', Cahiers de la Méditerranée, 1986, pp. 83-123.

 

בחזרה למעלה Up 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share