JQ ספרים

קתדרה 182

גליון תשרי תשפ"ג, אוקטובר 2022
לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

גנזי קדם – כרך יח

שנתון לחקר הגניזה


עת-מול 279

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

חן ונוף יופי

שירת ר' מנדיל בן אברהם אבי זמרה

דוד סרי - צלם משוטט

שבר לב פצוע

יומנו של אלכסנדר ברקנר, פועל בעלייה השנייה, 1910 - 1911

פעמים 166

נשים, כתיבה והשכלה

ספר החיים של טיטואן

דיוקן של קהילה מבעד לפנקס נפטריה

ספונות כז

מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח

מרד האקדמאים

עימות חברתי-פוליטי על פערי שכר בשנות החמישים

לעברת את שרלוק הולמס

פרשייה ספרותית-אידיאולוגית מתקופת המנדט

אליהו ששון

מדמשק לירושלים

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר