JQ ספרים

גנזי קדם – כרך יז

שנתון לחקר הגניזה

עת-מול 273

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

אזכרה מזמור

מזמורי תהילים בפיוטי יוסף אבן אביתור

קתדרה 178

גליון תמוז תשפ"א, יולי 2021
לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

טיטואן - אתר של מגעים בין תרבויות

הופיע פעמים 163-164- לחץ כאן לתוכן העניינים ולקריאה מקוונת

פעמים הוא רבעון בין-תחומי שפיט לחקר קהילות ישראל במזרח,
היוצא לאור מטעם יד יצחק בן-צבי למן שנת 1979.

המאמרים ב'פעמים' עוסקים בנושאים מגוונים הקשורים לקהילות היהודיות
בספרד, באגן הים התיכון ובמזרח, ומתפרסמים בו מיטב המאמרים המדעיים
החדשים בתחומים אלו.

לוחמים במשפט

השיפוט הצבאי בישראל במלחמת העצמאות

הדוקס והצבא הרומי בארץ ישראל

מדיוקלטיאנוס עד הכיבוש הערבי

שבט אחים ואחיות

סיפורן של ארבע משפחות מייסדות

מחכם באשי לרב ראשי

הרב יעקב מאיר 1856 - 1939

מגילת פירנצה

מסע מצויר של עולה רגל יהודי מימי הביניים

אני עפרך

ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948 - 1967

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר