JQ ספרים

אני עפרך

ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948 - 1967

בתי כנסת קדומים ברמת הגולן

פעמים 162

ימי הביניים: ליטורגייה ופרשנות

עת-מול 270

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

מסורת העברית במרוקו - בין זהות יהודית לזהות מכילה

הקריאה במקרא ובמשנה שבפי חכמי מרוקו

אגדה וזיכרון

מיתוס יחידה 101 בשיח הציבורי בישראל

עלי בן עמרם - מנהיג ומשורר

מעגלי תקשורת בקרב ההנהגה היהודית באגן הים התיכון במאה האחת עשרה

האגם הנעלם

החולה כסמל להשתנות היחס לסביבה במדינת ישראל

יהודי לוב וסביבתם

אסופת מחקריו האתנו-היסטוריים של הרווי גולדברג

מגילת פירנצה

מסע מצויר של עולה רגל יהודי מימי הביניים

ירושלים: מראה מקום - כרך ראשון

מראשיתה ועד התקופה המוסלמית הקדומה

ספר ירושלים בימי הבית השני

332 לפסה"נ - 70 לסה"נ

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר