JQ ספרים

קתדרה 183

גליון טבת תשפ"ג, ינואר 2023
לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

ספונות כח

מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח - סדרה חדשה – ספר שלושה-עשר

עת-מול 281

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

קברי קודש מוסלמיים בארץ-ישראל

היסטוריה, דת, מסורות ופולקלור

מסעות ירושלים

עולי רגל נוצרים בימי הביניים המוקדמים

ארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה

מבואות ומחקרים

The Jeselsohn Collection of Coins Of The Holy Land

David Jeselsohn, Aram Vardanyan

המגרש הביתי

ספורט בישראל - שני העשורים הראשונים

הופיע פעמים 167-168

היוצא לאור מטעם יד יצחק בן-צבי למן שנת 1979.

המאמרים ב'פעמים' עוסקים בנושאים מגוונים הקשורים לקהילות היהודיות
בספרד, באגן הים התיכון ובמזרח, ומתפרסמים בו מיטב המאמרים המדעיים
החדשים בתחומים אלו.

גנזי קדם – כרך יח

שנתון לחקר הגניזה


חן ונוף יופי

שירת ר' מנדיל בן אברהם אבי זמרה

דוד סרי - צלם משוטט

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר