JQ ספרים

עת-מול 272

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

שבט אחים ואחיות

סיפורן של ארבע משפחות מייסדות

מחכם באשי לרב ראשי

הרב יעקב מאיר 1856 - 1939

מגילת פירנצה

מסע מצויר של עולה רגל יהודי מימי הביניים

אני עפרך

ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948 - 1967

מסורת העברית במרוקו - בין זהות יהודית לזהות מכילה

הקריאה במקרא ובמשנה שבפי חכמי מרוקו

אגדה וזיכרון

מיתוס יחידה 101 בשיח הציבורי בישראל

עלי בן עמרם - מנהיג ומשורר

מעגלי תקשורת בקרב ההנהגה היהודית באגן הים התיכון במאה האחת עשרה

יהודי לוב וסביבתם

אסופת מחקריו האתנו-היסטוריים של הרווי גולדברג

תל חי, 1920 - 2020

בין היסטוריה לזיכרון

האגם הנעלם

החולה כסמל להשתנות היחס לסביבה במדינת ישראל

כרמלים יד

לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות - תשע"ט-תשפ"א

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר