הועדה האקדמית של המרכז

הועדה האקדמית של המרכז לחקר יהדות בוכרה:


פרופ'  עפרה תירוש-בקר- ראשת מכון בן-צבי

ד"ר יהודית לובנשטיין-ויצטום - המזכירה האקדמית של מכון בן-צבי

ד"ר חנן חריף - סגן ראש מכון בן-צבי

ד"ר יוליה רובנוביץ' - ראש המרכז לחקר יהדות בוכרה

פרופ' (אמריטוס) יעקב רואי -  בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת ת"א

פרופ' (אמריטוס) שאול שקד - בחוג ללימודי הודו, איראן וארמניה ובחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית