צוות המכון ודרכי התקשרות

ראשת המכון: פרופ' עפרה תירוש-בקר

סגן ראש המכון: ד"ר חנן חריף hanan@ybz.org.il

מזכירה אקדמית: ד"ר יהודית לובנשטיין-ויצטום bzi@ybz.org.il

רכזת מנהלהאפרת אבן mbz@ybz.org.il

ניהול אתר האינטרנט דיגיטציה והזנת תוכן: יהודה קרניאל yehudak@ybz.org.il

כתובת: רחוב אברבנאל 12 רחביה,  ת"ד 7660, ירושלים 91076

טלפון: 02-5398844

פקס': 02-5612329

דואר אלקטרוני: mbz@ybz.org.il