פרסים ,מלגות וקול קורא

קול קורא - פרסים לספרים חדשים לשנת תש"ף

פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן
פרס מרדכי איש-שלום
פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך

תקנונים לפרסי הספרים

פרס על מפעל חיים ע"ש יצחק בן-צבי

מועמדים לפרס "עת-מול" לשנת תש"ף

מערכת עת-מול מעניקה פרס שנתי לאדם או גוף העוסק בהנחלה של תולדות ארץ ישראל ועם ישראל לציבור הרחב

שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי ואיש שלום תשע"ט

נימוקי השופטים להענקת פרס לורך- תשע"ט