פרסים ,מלגות וקול קורא

מועמדים לפרס "עת-מול" לשנת תשע"ח

מערכת עת-מול מעניקה פרס שנתי לאדם או גוף העוסק בהנחלה של תולדות ארץ ישראל ועם ישראל לציבור הרחב

קול קורא לפרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך לשנת תשע"ח

פרס שנתי על פרסום ספר מחקרי אקדמי העוסק בהיסטוריה של מדינת ישראל מאז עצמאותה

קול קורא לפרס ימי ירושלים ע"ש עוזי ומיכל הלוי

פרס לחוקרים על פרסום מחקר חדש ומקורי בנושא ירושלים לתקופותיה

הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי

שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי תשע"ז

טופס מלגת רחל ינאית תשע"ח

טופס פרס יובילר תשע"ח