פרסים מענקים קולות קוראים ומלגות מחקר

 

הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי

מלגות מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל

10/06/2019

קול קורא להגשת הצעות להרצאות בסדנת מחקר בינלאומית

נשות הספר: פעילות אינטלקטואלית וכתיבה בקרב נשים בארצות האסלאם
ירושלים, 24 – 26 ביוני 2019
25/12/2018

קול קורא למשלוח בקשות לתמיכה במחקר תשע"ח - 2019

1/02/2019

קול קורא - פרסים לספרים חדשים לשנת תשע"ט

פרס יצחק בן-צבי בחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה
פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן
פרס מרדכי איש-שלום
פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך