ספרים

 

מינוי רבנים ראשיים והדחתם בבגדאד, דמשק וחלב, ...
סיפור חייו של אלי כהן-חדריה
עיון רב-תחומי בסיפורים אישיים של מספרות דוברות ...
שירים מאת ר' משה זכות
מחקרים בתולדות קהילת ארם צובה
תרבות הקינה של נשות תימן בישראל
עילית כלכלית יהודית במרוקו
מארכיון הנשיא שלום סנג'אב
אברהם בן יגו סוחר ויצרן בהודו - תעודות מגניזת קהיר
מצמון נגיד ארץ תימן וסחר הודו - תעודות מגניזת קהיר
יוסף אללבדי סוחר-הודו הגדול - תעודות מגניזת קהיר
המדיניות הישראלית כלפי העדה הדרוזית 1967-1948
 Previous Page