ספרים

 

ספר המחזות של מתתיה נסים טרני
מדריך החתנים היהודי הראשון
מחברות הימן האזרחי
טקסטים בארמית מזרחית חדשה (להגי אורמיא ונע'דא)
הסונט העברי בתקופת הרנסאנס והבארוק
כתיבת ר' חיים ויטל, העתקת ר' מנחם די לונזאנו
מ"ירכתי תגרמה" לבירת מחוז הדנובה
שלושה כרכים
סונטים עבריים מתקופת הרנסאנס והבארוק
ר' יהושע בר כלפה ופיוטיו
מאבק זהויות ביצירתם של יהודי עיראק
יהודים ומוסלמים בממלכת אראגון 1176-1076
 Previous Page Next Page