ימי ירושלים תשע"ב

כנס יד יצחק בן-צבי לחקר ירושלים
תמוז תשע"ב, יולי 2012

ימי ירושלים תשע"ב - מושב פתיחה חגיגי

כנס יד יצחק בן-צבי לחקר ירושלים
מושב פתיחה חגיגי

על ארכיאולוגיה ופוליטיקה - מאז קום המדינה (2012-1948)

יום רביעי 4.7.12
מושב ערב