העת החדשה ב': מעיר קורפורטיבית לעיר לאומית

יו"ר: אביבה חלמיש
אביגיל יעקובסון : ירושלים כעיר מעורבת במעבר בין אימפריות: תהליכי המשכיות ושינוי (ע)
יהושע בן-אריה : בנייתה של ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט: משמעויות והשלכות (ע)
מוטי גולני : כיסופים לחוד, מעשים לחוד: מדיניות ישראל בשאלת ירושלים, 1948–1967 (ע)

לעיון בתכני כנס ימי ירושלים תשעד, נא ללחוץ כאן

ירושלים כעיר מעורבת במעבר בין אימפריות: תהליכי המשכיות ושינוי
אביגיל יעקבסון
אוניברסיטת ברנדייס, MIT
ההרצאה תעסוק בירושלים בתקופת המעבר שבין האימפריה העות'מאנית למנדט הבריטי, ותדון במספר היבטים של תהליך השינוי המשטרי והאמפריאלי שעבר על ירושלים ותושביה בעקבות הכיבוש הבריטי של העיר. כדי להדגיש את ההתמקדות בשלב המעבר, אני מציעה לחשוב על ירושלים בתקופה זו כעיר במעבר בין האימפריות. תהליך השינוי היה הדרגתי ומורכב, ובהרצאה זו אתמקד בחלק הראשון שלו בתקופת הממשל הצבאי הבריטי שכוּנן בארץ עד התבססותו של הממשל המנדטורי באפריל 1920. ההרצאה תתמקד בשלושה היבטים של תהליך השינוי הזה: ההיבט השלטוני-ממשלי; ההיבט המרחבי; וההיבט הבין-קהילתי. אבקש לטעון כאן שמגמות השינוי גברו על מגמות ההמשכיות, ומשקפות את התפיסה והדימיוּן הבריטי של ירושלים ותושביה ואת חידוד החלוקות הדתיות והלאומיות בין תושבי העיר בני הקהילות השונות. ההרצאה תתמקד בשאלת השינויים במרחב העירוני של ירושלים, כמו גם בשינוי אופי היחסים הבין-קהילתיים בעיר כפי שבאו לידי ביטוי בנושא האזרחות והנתינות בעקבות המעבר בין שתי האימפריות.


Jerusalem as a Mixed City in Transition between Empires:
Processes of Continuity and Change
Abigail Jacobson
Brandeis University
, MIT
My talk will focus on Jerusalem during the transition between the Ottoman Empire and British Mandatory rule, and will discuss several processes of continuity and change resulting from the British occupation of the city in December 1917. Emphasizing the importance of looking into the transition between regimes and empires, I propose to think of Jerusalem in this period as an “Inter-Imperial City.” I will focus on the first phase of this long and complicated process, from the occupation of the city until the end of British military rule in 1920. I will discuss three aspects of continuity and change, on the administrative, urban-spatial, and inter-communal levels. I will argue, among other things, that the processes of change were more dominant than the processes of continuity, and reflect how the British understood and imagined Jerusalem and its inhabitants, as well as the clear national and religious divisions they made among the city's different communities. The talk will closely examine the spatial and inter-communal aspects of change that were unfolding during the transition between empires.

בנייתה של ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט: משמעויות והשלכות
יהושע בן-אריה
האוניברסיטה העברית בירושלים
תקופת המנדט הבריטי היא התקופה המכוננת בהתפתחותה של ירושלים היהודית החדשה מחוץ לחומות העיר העתיקה. משכונות בודדות להתחלה של גושי שכונות בסוף התקופה העות'מאנית, התפתחה בתקופת המנדט הבריטי עיר יהודית חדשה במערבה של ירושלים.
מאחורי ההקמה וההתפתחות של ישות יהודית חדשה זו, לא עמד כל גוף מרכזי – לא השלטונות הבריטיים, לא עיריית ירושלים שהייתה בשליטה בריטית-ערבית בתקופת המנדט, וגם לא מוסדות התנועה הציונית, שבאזורים אחרים בארץ היו מאוד פעילים בגידול ובהתפתחות ההתישבות היהודית. העיר נבנתה שכונות שכונות כאשר מאחורי כל שכונה ושכונה עמדו יוזמות ורעיונות שונים ונפרדים, אבל כל השכונות הללו התלכדו ליישות אחת, ציונית ולאומית עם גוון ירושלמי משלה. תהליך ההתגבשות של העיר היהודית החדשה קשור גם בתהליך ההינתקות שלה מהחלק הערבי של העיר, כתוצאה מאירועי ביטחון וזמני חירום. אלו הביאו להפרדה (סגרגציה) בין שתי קבוצות האוכלוסייה העיקריות בעיר, היהודים והערבים, וגם השפיעו על מצבה של העיר העתיקה – תופעות שהיו להן השלכות בזמנים מאוחרים יותר, במלחמת העצמאות וגם לאחריה ויש להן משמעויות עד היום.

The Building of New Jewish Jerusalem in the Period of the British Mandate: Significance and Implications
Yehoshua Ben-Arieh
Hebrew University of Jerualem
The period of the British Mandate was marked the development of new Jewish Jerusalem outside the walls of the Old City. From individual neighborhoods to the beginning of blocs of neighborhoods at the end of the Ottoman period, the British Mandate witnessed the development of a new Jewish city west of the Old City. Behind the establishment and development of this new Jewish entity was no central body – neither the British government, the municipality that was under British jurisdiction at this time, nor institutions of the Zionist movement, which was very actively engaged in the growth and expansion of the Jewish settlement elsewhere in the country. While Jerusalem comprised individual neighborhoods backed by diverse and independent communities and institutions, all of these neighborhoods united into a single Zionist and national entity bearing a unique Jerusalemite character. The consoldiation process of the new Jewish city was also linked to its separation from the Arab part of the city, resulting from security and emergency events. These circumstances brought about the segregation of the two main populations in the city, the Jews and the Arabs, and also influenced the status of the Old City – phenomena that had implications later on, in the War of Independence, and afterwards, bearing consequences
even today.

כיסופים לחוד, מעשים לחוד: מדיניות ישראל בשאלת ירושלים, 1949–1967
מוטי גולני
אוניברסיטת חיפה
הבחירה הציונית האידיאולוגית-מדינית במערב ירושלים כבירת המדינה היהודית ראשיתה ב-1937. ההכרזה על ירושלים המערבית היהודית כבירתה של מדינת ישראל בדצמבר 1949 לא הייתה אלא המשך המדיניות הציונית כפי שזו עוצבה משנת 1937. אם היו שאיפות ישראליות עד 1967 לשינוי המצב בעיר, הן התמקדו ברצון להתקרב אל התכנית האופטימאלית של 1937. לא יותר.


“Longings are Longings and Actions are Actions” – Israel’s Policy Regarding Jerusalem, 1949–1967
Motti Golani
Haifa University
The declaration of West Jerusalem as Israel's capital in December 1949 was merely the continuation of Zionist policy as it had begun to be shaped in 1937. If Israel harbored concrete aspirations to change the situation in the city between 1949 and 1967, they were based on a desire to revert to the optimal program of 1937. Nothing more.

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
תקצירי המושבים הנוספים
העת העתיקה א' בית ראשון ובית שני
העת העתיקה ב': התקופה הרומית-ביזנטית
אקולוגיה ומים
התרבות בירושלים לדורותיה
חידושים בארכאולוגיה של ירושלים לפני תקופת המקרא ובמהלכה
מירושלים לאליה קפיטולינה – חורבן והתחדשות
ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה
ירושלים מימי האיובים ועד העות'מאנים
הרים סביב: הרי ירושלים וקדושתם לשלוש הדתות
ירושלים: סמל ודימוי