סיורים ספרותיים בירושלים

סיור בעקבות שיריו העדינים והמורכבים של יהודה ...
סיור בעיר שעושה (כמעט) כל ישראל משוררים, בעקבות ...
הכרות עם ירושלים של ש"י עגנון בעזרת סיפוריו ...
סיור בשכונת רחביה דרך עיניהם של תושביה הנאמנים ...