פנקס הכתובות של הקהילה הפורטוגאלית בתוניס במאות הי"ח -הי"ט

רשימת הפרטים

פנקס הכתובות כולל פרטים רבים על כל כתובה וכתובה. אנו הצענו כאן את השלד של כל כתובה וכתובה :תאריך הנשואין , שם החתן ואביו, שם הכלה ואביה, הסך הכולל של ערך הנדוניה, שמות החותמים, נוסח חתימת החתן (חתימה בלועזית - תורגמה והובאה בסוגרים מרובעים), והערות חשובות מנוסח הכתובה או מביצועה. בסוף הספר בואו מפתחות מפורטים לשמות הפרטיים ולשמות המשפחה שנכללו בכתובות אלו, ובהם שפע נתונים לגיניאלוגיה של הקהילה הפורטוגאלית בתוניס, ונספח הכולל את התפלגות מספר הכתובות לפי שנים ולפי חדשים.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share