סירה על ים כינרת צילום מאוסף משפחת בונפיס

אודות המכון לחקר ארץ ישראל

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה הינו זרוע מחקרית של יד יצחק בן-צבי הפועל להגשמת המטרות המחקריות והלימודיות של ה'יד' בנושא ארץ ישראל ומטרותיו: להעמיק בציבור את תודעת רציפותו של היישוב היהודי בארץ ישראל, לטפח את חקר תולדות היישוב, לקדם את חקר ירושלים, לשקף את אישיותו של יצחק בן-צבי כנשיא המדינה, ואת פועלו בתנועה הציונית, בתנועת העבודה, ביישוב ובמדינה. המכון מוציא לאור מחקרים בתחום תולדות היישוב בארץ ישראל.