ספרים מספריית דוד וימימה יסלזון

ספריית דוד וימימה יסלזון כוללת שלוש סדרות המוקדשות להוצאתם לאור של חיבורי יסוד וספרי מחקר בתחומים שונים בחקר ארץ-ישראל ובספרותה המדעית. ייחודה של הסדרה בהפקת הספרים בצורה מהודרת והיא מיועדת הן לחוקרים והן לציבור המשכיל.


* דמי אריזה ומשלוח בארץ - 20

 


שם הספרשם מחבר
הכלכלה בממלכת יהודה בימי הבית הראשון
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 25.00 ש"ח
72%
תחומי ארץ-ישראל בתודעה היהודית בימי הבית השני ...
מחיר: 109.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
36%
כרך א: האגדות האבודות של ימי הבית השני
כרך ב: ...
מחיר: 220.00 ש"ח
מחיר באתר: 140.00 ש"ח
36%
מבט היסטורי וארכאולוגי
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
33%
מחיר: 110.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
36%
הלכה והיסטוריה בארץ-ישראל הביזנטית
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 30.00 ש"ח
70%
מחיר: 110.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
27%
הכתובות והציורים מכנתילת עג'רוד ('חורבת תימן') ...
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
33%
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
42%
שני חלקים
מחיר: 220.00 ש"ח
מחיר באתר: 170.00 ש"ח
23%
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 45.00 ש"ח
49%
הנוסחים, פשרם, תולדותיהם
מחיר: 110.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
45%
היבטים בתפיסת הטומאה
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
39%
מבוא, תרגום ופירוש
מחיר: 110.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
36%
שני חלקים
מחיר: 220.00 ש"ח
מחיר באתר: 140.00 ש"ח
36%
מחיר: 220.00 ש"ח
מחיר באתר: 140.00 ש"ח
36%
מפגשים בין-תרבותיים בדרום-מערב כנען בתקופת הברונזה ...
מחיר: 79.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
24%
דמות וצורה במאגיה ובאמנות העממית: בין בבל ...
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 65.00 ש"ח
27%