סדנת מחקר יהודי המזרח, שאלת האורינטאליזם ותודעה מודרנית

יהודי המזרח, שאלת האורינטאליזם ותודעה מודרנית

סדנה משותפת למכון ון ליר ולמרכז "קדמתה" במכון בן-צבי

שנים תשע"א-תשע"ב

 

 

מנהל אקדמי: פרופ' אמנון רז-קרקוצקין

רכז: מנשה ענזי

 

מה הקשר בין קהילות ישראל במזרח לבין מזרחים בישראל? עד כה סבל המחקר האקדמי בשני התחומים מפיצול: חקר התחום הראשון מתנהל בעיקר במסגרת הדיסציפלינה ההיסטורית (ובמידה פחותה על ידי אנתרופולוגים) ואילו השני נעשה מתוך זיקה לדיסציפלינות של מדעי החברה ולימודי התרבות. גם בתוך תחומי המחקר ההיסטורי מתקיים בדרך כלל נתק בין ההיסטוריה של קהילות המוצא בארצותיהן לבין ההיסטוריה של יוצאיהן בישראל. לניתוק זה יש גם ביטויים מוסדיים: במרחק קטן זה מזה שוכנים שני מוסדות: במכון בן-צבי עוסקים בחקר ההיסטוריה של יהודי המזרח, ואילו במכון ון ליר בירושלים ניתן מקום לשאלות תיאורטיות, שאחת מהן היא שאלת המזרחים והתרבות המזרחית בישראל (בצד הדיון בשאלה זו מתנהלים במכון דיוני עומק בשורשיהם התרבותיים של המזרחים). קבוצה זו נוצרה מתוך רצון של חוקרים צעירים משני המכונים לשתף פעולה, ומתוך אמונה שמסגרת משותפת כזו עשויה להפרות את המחקר ולפתוח כיוונים חדשים.


מטרת קבוצת המחקר היא לשלב, דרך התמקדות ביהדות המזרח, בין שאלות רחבות העומדות כיום במוקד הדיון ההיסטורי והסוציולוגי. שילוב זה מחייב דיון ביסודות מרכזיים של תזת המודרניזציה ובפרט ביסודות של תזת החילון, וכאן טמון הפוטנציאל הייחודי שלו: הן לסייע להבנה עצמית עמוקה יותר של המחקר העוסק ב"מזרחים" והן לתרום תרומה מכרעת לתחומי דיון אחרים ורחבים. הקבוצה תציע "פרספקטיבה מזרחית" שאינה נוגעת למזרחים בלבד, או רק להיסטוריות של היהודים במזרח התיכון, אלא היא פרספקטיבה המאפשרת בחינה אחרת של התודעה הישראלית ושל התודעה המערבית. גישה זו מבקשת להציע מסגרת מושגית ראשונית כוללת למושגים כמו "היסטוריה יהודית". במקביל, היא גם תוביל לניסיון לקרוא את ההיסטוריות האלה במסגרת של היסטוריות מזרח תיכוניות, כלומר במסגרת ההקשרים שבהן נוצרו.


בקבוצת המחקר ייבחנו היבטים שונים של כתיבת ההיסטוריות של יהודי המזרח, על הסוגיות המתודולוגיות והתיאורטיות שעולות מהם. הנחת המוצא של הדיון היא שכתיבת ההיסטוריה של המזרחים היא מסגרת לבירור של שאלות והנחות רחבות יותר. ההתרחבות שחלה בעת האחרונה בחקרה היסטוריות של יהודים במזרח מאפשרת לבחון את התפיסה הכוללת של תולדות היהודים בעת החדשה, ובכך לתרום לדיון בנושא שהוזנח וכמעט הוכחש בעבר. זוהי אחת ממטרות הקבוצה. זאת ועוד, הקבוצה תבחן שאלות כלליות הנוגעות למקומו של השיח האוריינטליסטי בכתיבתה של היסטוריה יהודית. היא גם תכלול שורה של דיונים והרצאות על שאלות מתודולוגיות ותיאורטיות. על בסיס קריאה ביקורתית בגישות שונות להיסטוריוגרפיה, לחילון ולשיח האוריינטליסטי, ינסו המשתתפים לבחון בעת ובעונה אחת גם את תרומתו של דיון כזה למחקר, וגם את תרומתו של המחקר שבו עוסקים חברי הקבוצה לדיון הרחב.

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share