ארץ ישראל בעת החדשה לאחר קום המדינה

* דמי אריזה ומשלוח בארץ - 20


שם הספרשם מחבר
קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות
מחיר: 109.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
27%
בשבילי הזמן הישראלי - מאמרים
מחיר: 79.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
24%
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
תל אביב והתגייסות היישוב במלחמת העצמאות
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
21%
יוצאי עיראק בישראל
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 30.00 ש"ח
70%
תולדות חברת החשמל
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
אלבום לתולדות נמל התעופה הבין-לאומי על שם דוד בן ...
מחיר: 129.00 ש"ח
מחיר באתר: 100.00 ש"ח
22%
בית הכנסת תפארת ישראל והקהילה החסידית בירושלים
מחיר: 119.00 ש"ח
מחיר באתר: 75.00 ש"ח
37%
עולי הגרדום והזיכרון הישראלי
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 30.00 ש"ח
70%
שינוי והמשכיות בעולמם של יוצאי צפון אפריקה
מחיר: 75.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
20%
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
58%
הרב מאיר יהודה גץ
מחיר: 49.00 ש"ח
מחיר באתר: 30.00 ש"ח
39%
שש מאות שנים של התיישבות יהודית בירושלים
מחיר: 145.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
45%
הפוליטיקה של התיעוש בישראל
מחיר: 60.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
17%
בהוקרה ליוסף גורני
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים
מחיר: 80.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
25%
מסורת וחידוש בציור הנוצרי בארץ במאות ה-19 וה-20
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
25%
המסעות האסורים לפטרה
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
תנועת החרות 1955-1949
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
שלושה דורות 2000-1919
מחיר: 130.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
46%
מחיר: 49.00 ש"ח
מחיר באתר: 40.00 ש"ח
18%
השגשוג, המשבר ותיקונו
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
21%
מאה שנים לחינוך הציוני-הדתי
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
25%
צלם ראשי, 1958-1933
מחיר: 140.00 ש"ח
מחיר באתר: 65.00 ש"ח
54%
ההיסטוריוגרפיה הציונית ועיצוב הזיכרון הלאומי
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
עיתונות ילדים ישראלית בעשור הראשון למדינה
מחיר: 67.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
25%
מבט היסטורי ועכשווי - שני כרכים
מחיר: 100.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
20%
מהפריפריה אל המרכז
מחיר: 60.00 ש"ח
מחיר באתר: 50.00 ש"ח
17%
חומר ודעת
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
21%
התחדשות דתית ביהדות המזרחית
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 25.00 ש"ח
72%
המדיניות הישראלית כלפי העדה הדרוזית 1967-1948
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
פסח ארץ-ישראלי בהגדות מן הקיבוץ
מחיר: 90.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
22%
לסייר עם יד בן-צבי
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 65.00 ש"ח
34%
פרקים בזיקת העם לארצו
מחיר: 127.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
37%
למשה ליסק ביובלו
מחיר: 120.00 ש"ח
מחיר באתר: 90.00 ש"ח
25%
קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות
מחיר: 109.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
27%
פרקים בהתפתחות צה"ל בשנים הראשונות לאחר מלחמת ...
מחיר: 89.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
21%
מאה ראשונה לדגניה
מחיר: 110.00 ש"ח
מחיר באתר: 80.00 ש"ח
27%
עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ-ישראל בעת החדשה
מחיר: 79.00 ש"ח
מחיר באתר: 60.00 ש"ח
24%
סיפורה של רחל כצנלסון שזר
מחיר: 99.00 ש"ח
מחיר באתר: 70.00 ש"ח
29%
Next Page