הוועדות הציבוריות של יד יצחק בן–צבי

מנכ"ל: יעקב יניב

 

הוועד המנהל, המועצה הציבוריתועדת הביקורת 

 

המועצה הציבורית

תפקידה של המועצה הציבורית להתוות קווים כלליים לפעולותיה של ה’יד’ בהתאם לחוק יד בן–צבי, ליזום תכניות פעולה חדשות, לסקור ולדון בדוחות כספיים, לאשר את המאזן השנתי ולדון בכל עניין אחר בתחום מטרות ה’יד’. בין חברי המועצה נמנים נציגים של הממשלה, של הכנסת, של עיריית ירושלים, של האוניברסיטאות וכן אישי ציבור.

 

חברי המועצה הציבורית:

ח"כ אלי אלאלוף
עודד אלישר
פרופ' תמר אלכסנדר

ח"כ מירב בן-ארי
פרופ' יהושע בן אריה
פרופ' חגי בן-שמאי
עדינה בר שלום
ד"ר שמחה גתהוני
גייל הראבן
עמוס חרמון
ח"כ חיים ילין
יואב לוי
פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין
נאווה מקמל-עתיר
פרופ' עירית עמית-כהן
פרופ' אלי עסיס
פרופ' דוד קאסוטו
פרופ' מינה רוזן
  

הוועד המנהל

תפקידי הוועד המנהל לדון ולהחליט בכל ענייני ה’יד’, לקבל דיווח על פעולות שוטפות ולמנות חברים למועצה המדעית. כמו כן ממנה הוועד המנהל חבר שופטים לשם מתן פרסים על שם יצחק בן–צבי וע”ש מרדכי איש–שלום, מאשר את הרכב ועדות המערכת להוצאת הפרסומים ואת הרכב ועדות המשנה האחרות.

 

הוועדות הקבועות

ועדת הביקורת היא הוועדה הקבועה הפועלת מטעם הוועד המנהל. ועדת הביקורת דנה בדיווחי המבקר, הכפוף לה ישירות, והמלצותיה מובאות לאישור הוועד המנהל.

 

חברי הוועד המנהל

עמוס חרמון - יו"ר

אלישר עודד

פרופ' בן אריה יהושע

פרופ' קאסוטו דוד

 

חברי ועדת הביקורת

עדינה בר שלום

גניחובסקי דב

לוי יואב

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share