השלמות למהדורת אברהם הטל, יהדות צפון אפריקה - ביבליוגראפיה

השלמות למהדורה