קול קורא למשלוח בקשות לתמיכה במחקר תשע"ח - 2018

קול קורא למשלוח בקשות לתמיכה במחקר תשע"ח - 2018

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך תומכים במחקר מתקדם שקשור לתחומי העניין של המכון. התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר ד"ר או פרופ'. 

 

את הבקשה לתמיכה במחקר יש לשלוח למייל mbz@ybz.org.il או לפקס 02-5612329
למכון בן-צבי לידי אביטל כהן עד לתאריך ו' בניסן תשע"ח (22 במרץ 2018).

 

 

הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי

 

הבקשה תכלול:

1.      שם מגיש הבקשה.

2.      כותרת המחקר

3.      תיאור מפורט של המחקר.

4.      שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער להשלמת המחקר.

5.      אם מדובר בעיבוד טקסט יש לציין נתונים לגביו: לשונו, אורכו, טיבו, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו.

6.       מבצע/י המחקר אם יש עוזרי מחקר, בבקשה לפרט מה תפקידם, ומספר השעות המשוער להעסקתם.

7.      קורות חיים של מבצע/י המחקר (כולל רשימת פרסומים במידה ויש)

8.      פירוט משוער של עלויות המחקר (צילומים, הדפסות וכו').

9.      תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים (יש לציין את הסכומים שהתקבלו מכל מקור תקציבי לצורך המחקר המוצע).

10.  בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים.

 

הבהרות

א.      מענקי המחקר מיועדים למחקרים שאינם חלק מעבודת הדוקטור ואינם מיועדים לסייע בפרסומו כספר.

ב.       בסיס החישוב לשכר עוזרי המחקר יהיה על פי תעריפי האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן-צבי.

ג.        קבלת תמיכה ממכון בן-צבי מותנית בהסכמה לזכות סירוב ראשון לפרסום אשר תישמר למכון.

ד.       לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לתשלום לחוקר עצמו או לבן משפחה מדרגה ראשונה. התקציב מיועד להוצאות הנלוות של המחקר כגון: עוזרי מחקר, צילומים, רכישת ספרים וציוד למחקר.

ה.      לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לנסיעה לחו"ל.

ו.        חוקר אשר מקבל את תקציב המחקר יוכל לממש אותו בכפוף למסירת קבלות מתאימות.

ז.        במידה והמחקר עושה שימוש באוספים של יד יצחק בן צבי כתשתית למחקר (כתבי יד, תצלומים, קלטות וכד'), לעתים הדבר מותנה בהפקדת חומרי התשתית בספריית המכון לאחר השלמת המחקר.

 

טופס למחקר והנחיות  טופס למחקר והנחיות
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
מועמדים לפרס "עת-מול" לשנת תשע"ח
קול קורא לפרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך לשנת תשע"ח
קול קורא לפרס ימי ירושלים ע"ש עוזי ומיכל הלוי
הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי
שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי תשע"ז
טופס מלגת רחל ינאית תשע"ח
טופס פרס יובילר תשע"ח