קול קורא להגשת בקשות למלגת נעמי ועובדיה בן שלום בתחום חקר יהדות תימן ותרבותה

מכון בן-צבי

לחקר קהילות ישראל שבמזרח

המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה

ע"ש עובדיה בן-שלום

 

קול קורא להגשת בקשות למלגת נעמי ועובדיה בן שלום

 בתחום חקר יהדות תימן ותרבותה

 

 

המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה ע"ש עובדיה בן שלום במכון בן-צבי מכריז על

הענקת מלגת נעמי ועובדיה בן שלום לשנת תשע"ח בסך 15,000₪ לחוקר/ת צעיר/ה בתחום חקר יהדות תימן ותרבותה

הקול הקורא מיועד לתלמידי התואר השני והשלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, שהצעת המחקר שלהם אושרה בארבע השנים האחרונות, ולבעלי תואר שני ושלישי שסיימו את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (עד שנתיים מיום אישור עבודת הגמר או עבודת הדוקטור).

המלגה תוענק להצעת מחקר העוסקת באחד מתחומי חקר יהדות תימן ותרבותה

הצעת המחקר או תקציר עבודת הגמר או עבודת הדוקטור יכללו עד שלושה עמודים וכן ביבליוגרפיה נבחרת (עד עמוד אחד). על ההצעה להציג את שאלת המחקר, את הטיעון המרכזי ואת המתודולוגיה. כן יש לצרף קורות חיים ורשימת פרסומים (אם ישנם).

הזוכה במלגה יתבקש להשתתף באופן פעיל לפחות באחת מפעילויות המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה.

את הבקשות יש לשלוח עד יום שני כ"ח בטבת תשע"ח, 15 בינואר 2018

למרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה במכון בן-צבי

רח' אברבנאל 12, ירושלים ת"ד 7660

ולכתובת דוא"ל:  teman@ybz.org.il

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
מועמדים לפרס "עת-מול" לשנת תשע"ח
קול קורא לפרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך לשנת תשע"ח
קול קורא לפרס ימי ירושלים ע"ש עוזי ומיכל הלוי
הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי
שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי תשע"ז
טופס מלגת רחל ינאית תשע"ח
טופס פרס יובילר תשע"ח
קול קורא: פרס על שם יצחק בן צבי ופרס על שם מרדכי איש-שלום לשנת תשע"ח