מענקי מחקר קול קורא 2017

31/03/2017

                                         

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח תומך במחקר מתקדם שקשור לתחומי העניין של המכון. התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר ד"ר. את הבקשה יש לשלוח למכון בן-צבי עד לתאריך ג' באדר תשע"ז (31 במרץ 2017).

הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי
הבקשה תכלול:
1. שם מגיש הבקשה.
2. כותרת המחקר (יש לצרף את תכנית המחקר).
3.  מבצע/י המחקר – אם יש עוזרי מחקר, בבקשה לפרט מה תפקידם, ומספר השעות המשוער להעסקתם.
4. שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער להשלמתם.
5.  קורות חיים של מבצע/י המחקר (כולל פרסומים).
6.  אם מדובר בעיבוד טקסט יש לציין נתונים לגביו: לשונו, אורכו, טיבו, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו.
7. פירוט העלויות המשוערות (הגדלות, צילומים, הדפסות וכו').
8. תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים (יש לציין את הסכומים שהתקבלו מכל מקור תקציבי לצורך המחקר המוצע).
9. בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים.

הבהרות
א. מענקי המחקר מיועדים למחקרים שאינם חלק מעבודת הדוקטור ואינם מיועדים לסייע בפרסום עבודת דוקטור כספר.
ב. בסיס החישוב לשכר עוזרי המחקר יהיה על פי תעריפי האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן-צבי.
ג. קבלת תמיכה ממכון בן-צבי מותנית בהסכמה לזכות סירוב ראשון לפרסום אשר תישמר למכון.
ד. במידה והמחקר עושה שימוש באוספים של יד יצחק בן צבי כתשתית למחקר (כתבי יד, תצלומים, קלטות וכד'), לעתים הדבר מותנה בהפקדת חומרי התשתית בספריית המכון לאחר השלמת המחקר.
ה. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לתשלום לחוקר עצמו. התקציב מיועד להוצאות הנלוות של המחקר כגון: עוזרי מחקר, צילומים, רכישת ספרים וציוד למחקר.
ו. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לנסיעה לחו"ל.
ז. חוקר אשר מקבל את תקציב המחקר יוכל לממש אותו בכפוף למסירת קבלות מתאימות.

טופס קול קורא 2017  טופס קול קורא 2017
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
קול קורא לסדנת דוקטורנטים לשנת תשע"ח
קול קורא למלגת פוסט דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר א"י ויישובה לשנת תשע"ח- תשע"ט
טופס מועמדות לסדנת דוקטורנטים תשע"ח
טופס למלגת פוסט דוקטורט תשע"ח- תשע"ט
קול קורא: פרס על שם יצחק בן צבי ופרס על שם מרדכי איש-שלום
Call for Papers
קול קורא: חוברת 'קתדרה' המוקדשת להיסטוריה של המים בעת החדשה
שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי תשע"ז
תקנון פרס איש שלום
תקנון פרס יצחק בן צבי

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו