תקנון פרס איש שלום


תקנון פרס איש שלום

ה פ ר ס

1) יד יצחק בן-צבי תעניק בכל שנה פרס אחד לחוקר בראשית דרכו המחקרית על  מחקר, ספר או יצירה משמעותית אחרת - אשר יחבר בנושא תולדות היישוב או תולדות הציונות, תוך העדפת נושא ירושלים. יועדף חוקר אשר המחקר, הספר או היצירה הם פרי הביכורים שלו.
            
2) סכום הפרס ייקבע על ידי הוועד המנהל לאותה שנה תקציבית.

3) הפרס יוענק על ידי הוועד המנהל בהמלצת ועדת השופטים שנקבעה לפרס הנשיא יצחק בן-צבי.

4) מועד הענקת הפרס יהיה במועד ובמעמד בו יוענקו פרסי יצחק בן-צבי.

נהלים

1) יתקבלו מחקרים שנתפרסמו בדפוס לא מוקדם מארבע שנים לפני מתן הפרס.  הוועדה רשאית לדון בכל מחקר, בין שהוגש לה ובין ביוזמתה. הוועדה רשאית לדון גם בספרים שהם

בעיקרם ההדרה מדעית של תעודות, מקורות, סיפורי עם וכד'.

 2) כתבי-יד לא יתקבלו.

3) על המחברים להגיש את מחקריהם בששה עותקים. הוועדה יכולה, במקרים מסוימים, לפטור את המחבר מכמות זו.

 4) ספרים שלא זכו בפרס לא יוחזרו למועמדים.

5) היקף המחקר צריך להיות בגבולות של 10 גיליונות דפוס ומעלה.

6) אין פרס ניתן לספר שזכה בפרס אחר עד למועד הגשתו.

7)  אין הפרס ניתן למחברים שהלכו לעולמם.

8)  אין הפרס ניתן למחברים הנמנים עם עובדי ה'יד'.

9) ברשות ועדת השופטים להחליט אם לקבל ספר שאינו כתוב בעברית וכן אם לקבל עבודות שנכתבו על ידי חוקרים מחו"ל.

10) אין לפסול ספרים שיצאו בהוצאת יד בן-צבי ומכון בן-צבי ומטעמם.

11) זכותה של ועדת השופטים להחליט לא להעניק פרס אם לא יימצא מחקר הראוי לפרס.

12) לוח הזמנים תואם לזה המופיע בתקנון פרס יצחק בן-צבי.

תקנון זה אושר על-ידי הוועד המנהל של יד יצחק בן-צבי

בישיבה שהתקיימה בי"ב בחשוון תשע"ב (9.11.2011)

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
מלגות מחקר בתחום יהדות צפון אפריקה מטעם קרן נסים ורנה גאון ומכון בן-צבי 2016-2017
קול קורא לסדנת דוקטורנטים לשנת תשע"ח
קול קורא למלגת פוסט דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר א"י ויישובה לשנת תשע"ח- תשע"ט
טופס מועמדות לסדנת דוקטורנטים תשע"ח
טופס למלגת פוסט דוקטורט תשע"ח- תשע"ט
קול קורא: פרס על שם יצחק בן צבי ופרס על שם מרדכי איש-שלום
Call for Papers
קול קורא: חוברת 'קתדרה' המוקדשת להיסטוריה של המים בעת החדשה
תקנון פרס יצחק בן צבי
זוכה פרס יד בן-צבי לחקר ירושלים ע"ש עוזי ומיכל הלוי לשנת תשע"ו

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו