תקנון פרס יצחק בן צבי


מתוך תקנון פרס יצחק בן-צבי

א.  ה  פ  ר  ס

 1. יד יצחק בן-צבי תעניק בכל שנה שני פרסים, האחד בתולדות ארץ ישראל

      והשני בתולדות יהדות המזרח, כדי להנציח את זכרו של הנשיא יצחק בן-צבי ז"ל.

2.  הפרסים יוענקו לחוקרים העוסקים במחקריהם בנושאים שהתעניין וחקר בהם  המנוח.              

 א.  ארץ-ישראל תולדות ירושלים.

      ארץ-ישראל ויישובה.

      תולדות תנועת העבודה העברית בארץ-ישראל.

      השומרונים: תולדותיהם, דתם וספרותם.

 ב.  חקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן.

 3.  סכום הפרס ייקבע על ידי הוועד המנהל לאותה שנה תקציבית.

 4.  הפרס יוענק בהמלצת ועדות שופטים ובאישור הוועד המנהל של יד יצחק בן-צבי.

 5.  הפרס יוענק עבור מחקר שחובר ע"י מחבר אחד או שניים.

 ב.  נהלים בהגשת המחקרים

 1.  יתקבלו מחקרים כתובים בשפה העברית, שנתפרסמו במקורם גם כן בעברית לא מוקדם מארבע שנים לפני מתן הפרס.

הוועדה רשאית לדון בכל מחקר, בין שהוגש לה ובין ביוזמתה.

הוועדה רשאית לדון גם בספרים שהם בעיקרם ההדרה מדעית של תעודות,מקורות, סיפורי עם וכד'.

2. כתבי יד לא יתקבלו.

 3. על המחברים להגיש את מחקריהם בשישה עותקים. הוועדות יכולות, במקרים מסוימים, לפטור את המחבר מכמות זו.

 4. ספרים שלא זכו בפרס לא יוחזרו למועמדים.

 5.  היקף המחקר צריך להיות בגבולות של 10 גיליונות דפוס ומעלה.

 6.  אין הפרס ניתן לספר שזכה בפרס אחר עד למועד הגשתו.

 7.  אין מחבר יכול לזכות בפרס זה אלא אחת לחמש שנים.

8.   אין הפרס ניתן למחברים שהלכו לעולמם.

9.  אין הפרס ניתן למחברים הנמנים עם עובדי ה'יד'.

10.  אין לפסול ספרים שיצאו בהוצאת יד בן-צבי ומכון בן-צבי ומטעמם.

11.  זכותן של ועדות השופטים להחליט לא להעניק פרס באחד או משני תחומים הנ"ל אם לא יימצא מחקר הראוי לפרס.

12.  את המחקרים יש להמציא להנהלת יד יצחק בן-צבי לא יאוחר מחודש חשוון.

ג.  חלוקת הפרסים

 הענקת הפרסים תיעשה בטקס פומבי רשמי שייערך ביום הזיכרון לנשיא יצחק בן-צבי ז"ל בכ"ט בניסן, או בסמוך לו.    

  תקנון זה אושר על-ידי הוועד המנהל של יד יצחק בן-צבי

בישיבה שהתקיימה בי"ב בחשוון תשע"ב (9.11.2011)

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
מלגות מחקר בתחום יהדות צפון אפריקה מטעם קרן נסים ורנה גאון ומכון בן-צבי 2016-2017
קול קורא לסדנת דוקטורנטים לשנת תשע"ח
קול קורא למלגת פוסט דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר א"י ויישובה לשנת תשע"ח- תשע"ט
טופס מועמדות לסדנת דוקטורנטים תשע"ח
טופס למלגת פוסט דוקטורט תשע"ח- תשע"ט
קול קורא: פרס על שם יצחק בן צבי ופרס על שם מרדכי איש-שלום
Call for Papers
קול קורא: חוברת 'קתדרה' המוקדשת להיסטוריה של המים בעת החדשה
תקנון פרס איש שלום
זוכה פרס יד בן-צבי לחקר ירושלים ע"ש עוזי ומיכל הלוי לשנת תשע"ו

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו