קול קורא לכנס "קדמתה" לשנת תשע"ד

 

מכון בן צבי
לחקר קהילות ישראל במזרח

יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים

 

 

המרכז הישראלי לחקר יהדות המזרח וספרד

 

 

קול קורא לכנס "קדמתה" לשנת תשע"ד:

מתודולוגיות בחקר קהילות ישראל במזרח

 

"קדמתה" – המרכז הארצי לחקר יהודי המזרח וספרד, במכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח,יקיים ב-28 בינואר 2014 כנס לתלמידי מחקר בתחום יהדות המזרח וספרד.

הכנס השנתי של "קדמתה" יעסוק בסוגיות מתודולוגיות הקשורות לתחומי המחקר המגוונים של קהילות ישראל במזרח.

המחקר בתחום קהילות ישראל במזרח, בדיסציפלינות השונות שבהן הוא מתנהל, מעמיד בפני חוקריו אתגרים רבים ושונים. לדוגמה, השימוש במקורות מתחום ההיסטוריה שבע"פ והיכולת לשלבם עם מקורות ארכיוניים קלאסיים, תכליתה של עבודת השדה והאתגרים המתודולוגיים שהיא מעמידה בפני החוקר, השלמת פערי מקורות הנובעים מתיעוד חלקי או מהיעדרו, היחס בין הזיכרון הקולקטיבי לבין הזיכרון האישי, השימוש הראוי במאגרי מידע אינטרנטיים, ועוד.

סוגיות מתודולוגיות אלו מעלות את הצורך בדיון ושיח בקרב חוקרי יהדות המזרח וספרד, בדומה לקבוצות אחרות של חוקרים המתמקדים בחקר מיעוטים בהקשרים דומים. כך, למשל, רוֹוח העיסוק בשאלות מתודולוגיות הנוגעות להבחנה בין נקודת ראותם של מושאי מחקרם לבין "העין המערבית", בשאלת ההיברידיות התרבותית, וכן בשאלות של "אוריינטליזם פנימי" ושל "אוריינטליזם יהודי" ובשאלת היחס שבין חילון למסורת ובין מסורת להתחדשות.

חברי "קדמתה" מוזמנים להגיש הצעות למושבים ולהרצאות הרלוונטיים לכנס. מספר נושאים אפשריים למושבים ולהרצאות הינם: זיכרון אישי וזיכרון קולקטיבי, הקול הנשי בהקשרו התרבותי, אתגרים מתודולוגיים בעבודת השדה, "היסטוריה מלמטה", קריאות ספרותיות, הארכיון ויהודי המזרח, העיתונות כמקור, שימוש בחומר חזותי (תמונות, אמנות, וידאו), שימוש במאגרי מידע אינטרנטיים, יהודי המזרח בעיניים מערביות, פוסט-קולוניאליזם ויהודי המזרח.

הכנס ייערך בצריף הנשיא ביד יצחק בן-צבי, רחוב אברבנאל 12, ירושלים, ב- 28.1.14 החל מהשעה 9:30 בבוקר.

המעוניינים להשתתף בסדנה מתבקשים לשלוח הצעה להרצאה באורך של עד 300 מילים, עד ל-5 בדצמבר 2013, לכתובת הדוא"ל: orlyr@ybz.org.il.

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share