כנס שנתי "לבי במערב ואנוכי בסוף מזרח"

מכון בן צבי
לחקר קהילות ישראל במזרח

יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית,

המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח

המרכז הישראלי לחקר יהדות המזרח וספרד


כנס שנתי לעמיתי קדמתה 2012
"לבי במערב ואנוכי בסוף מזרח": הגירה יהודית מארצות האסלאם בהקשרים תרבותיים, חברתיים וכלכליים

הכינוס יתקיים ביום רביעי, ו' באדר תשע"ב (29.2.2012)
בצריף הנשיא, מכון בן-צבי, רח' אברבנאל 12 ירושלים


11:00 התכנסות והרשמה
11:15  מושב א: הגירה ועלייה בראשית העת החדשה
יו"ר: ד"ר מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית בירושלים
ברכות: פרופ' יום טוב עסיס, ראש מכון בן-צבי
מר יעקב יניב, מנכ"ל יד בן-צבי
ד"ר איל דוידסון, מכללת אורות ישראל ומכללת הרצוג
מנהיגות רבנית במבחן – על רקע הצורך לגשר בין מנהגים של קהילות מתפוצות שונות בארץ ישראל במאה הט"ז
ד"ר יוכבד בארי
הגירת הנוצרים החדשים הפורטוגלים לספרד – בריחה או הגירה כלכלית?

12:45 הפסקת צהריים
 
13:30  מושב ב: עלייה לארץ ישראל במאה העשרים
יו"ר: מר דורון יעקב, האוניברסיטה העברית בירושלים
ברכות: מר משה זעפרני, ראש אגף מורשת, משרד החינוך
ד"ר יעל בן ציון
ניסיונות העלייה מתימן של משפחת בן ציון
ד"ר דורון דנינו, אוניברסיטת בר-אילן
השינויים שחלו במגמות החינוכיות במרוקו, בעקבות מלחמת העולם השנייה ותוצאותיה
גב' יעל לזמי-לויתן, אוניברסיטת בר-אילן
חיי היומיום במרוקו של שנות ה40-50 ועלייה לא"י מנקודת מבט נשית

15:00 הפסקה

15:20 מושב ג: זהות וזיכרון
יו"ר: מנשה ענזי, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון בן-צבי
מר אביעד מורנו, אוניברסיטת בן-גוריון
על הזיקה המחודשת של יהודי מרוקו בוונצואלה לארצם: מדיון היסטורי לדיון היסטוריוגראפי
גב' עליזה פרנקל, אוניברסיטת בר-אילן
"יש גם סיפורים אחרים": סיפורי עליה משפחתיים כאמצעי לכינון זהות אתנית של אנשים מעורבים (מזרחים-אשכנזים) בחברה הישראלית

17:00 סיום משוער

לפרטים: טל' 02-5398844
www.ybz.org.il
הכנס מיועד למוזמנים בלבד

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share