קהילות ישראל במזרח

בין עדתיות ללאומיות

ערב עיון: לשאלת ההשתלבות של ההנהגה הספרדית בציונות וביישוב החדש
מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל
22/11/2018

בחסות הסולטאן: יהודי ספרד בארץ-ישראל העות'מאנית במאות ה-16-15

13/09/2018

ערב עיון לכרך מרכז אסיה: בוכרה ואפגניסטן

ערב השקת ספר תורכיה